Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild: Kinnekulle - övergång i allé

Åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan

Kinnekullebanan är en järnväg som berör många landskapstyper, bland annat den unika miljön Kinnekulle, som Unesco utnämnt till så kallat biosfärområde. Nu utreds banans framtida utveckling i en åtgärdsvalsstudie.

I studien används den landskapskaraktärsanalys som gjorts inom projektet Landskap i långsiktig planering. Det gör att man redan i ett tidigt skede kan se och ta hänsyn till landskapets behov.

- I normala fall hade vi föreslagit åtgärder, och först i slutskedet hade man utrett vilka effekter de skulle få för landskapet. Ofta leder det till att olika intressen ställs mot varandra. Bilden som landskapskaraktärsanalysen ger oss gör det lättare att hitta lösningar som både kan utveckla landskapets potential och samtidigt uppnå andra viktiga mål för transportsystemet, säger Sara Sandin, projektledare för åtgärdsvalsstudien.

Viktigt för medborgarna

En av de kommuner som påverkas av Kinnekullebanan är Götene, en landsbygdskommun i närheten av en storstadsregion. Där ser man positivt på hur landskapskaraktärsanalysen kopplar ihop stads- och landsbygdsperspektivet.

–  Kinnekullebanan är jätteviktig. Den underlättar för arbetspendling, studier, rekreation, handel, det som våra medborgare upplever som livskvalitet, säger Mikael Lundgren, kommunutvecklare i Götene.

Bra beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Västra Götaland, som varit involverad i projektet Landskap i långsiktig planering, använde sig av materialet när de skulle uttala sig om Kinnekullebanan.

–  Det är ett bra stöd, och det kommer att få ännu större betydelse när det gäller nya infrastrukturprojekt, säger Jens Rasmussen, länsarkitekt.