Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västra stambanan

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Västra stambanan är en järnväg som går mellan Göteborg och Stockholm.

Som ett underlag till åtgärdsvalsstudien tas ett kunskapsunderlag fram för att påverka planeringen av framtida åtgärder för Västra stambanan i riktning mot ett hållbart landskap, där man tar in landskapliga förutsättningar, behov och brister för analyser och beslut kring åtgärder och drift.

Kunskapsunderlaget ska redovisa landskapets förutsättningar samt känslighet och potential för de angivna/potentiella åtgärderna längs sträckan. Det handlar dels om kapacitetshöjande punktinsatser på sträckan Laxå-Alingsås, samt lite mer öppna frågeställningar kring behov, problem, brister och potential på sträckan Alingsås-Göteborg.

Mellan 30 april till 15 november 2014 pågår en remiss av åtgärdsvalsstudien, inklusive den landskapskaraktärsanalys som tagits fram för Västra stambanan. Om du vill läsa mer om åtgärdsval, se länkarna nedan.