Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Bengt Schibbye

Landskapskaraktärsanalys för Västmanland

I Västmanland har man tagit fram en landskapskaraktärsanalys som ska fungera som en vägledning i länets utvecklingsarbete.

– Vi valde att anlita en extern grupp för att inte fastna i riksintressen, miljökvalitetsnormer och strandskydd, säger Magnus J Johansson, samhällsplanerare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Analysen används nu bland annat i diskussionen med kommunerna om översiktsplaner.

– Vi har den även som utgångspunkt när vi till exempel har kontakt med vindkraftsbolag eller tittar på en ny vägdragning. Materialet är väldigt användbart, säger Magnus J Johansson.

Positiv utgångspunkt

För många kommuner är befolkningsutvecklingen en av de viktigaste frågorna. Med stöd i landskapskaraktärsanalysen blir det lättare för kommuner att samarbeta för att kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer.

– Det finns så många intressen att ta hänsyn till, ibland skymmer det utvecklingsmöjligheterna. Landskapskaraktärsanalysen har en konstruktiv utgångspunkt. Man kan utveckla och göra saker, bara man gör det på rätt sätt, säger Lars Eriksson på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Han anser att det igenväxande landskapet är ett hot mot alla de typiskt västmanländska karaktärerna.

– I en sådan här analys blir det tydligt. Vill vi ha kvar de här miljöerna krävs insatser. Annars blir det bara sly och granskog utanför stadskärnorna, säger Lars Eriksson.