Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta

Landskapskaraktärsanalys i Västra Götaland

Förutom att teoretiskt utveckla en metodik i projektet ”Landskap i långsiktig planering” har vi testat den i en pilotstudie i Västra Götaland. Pilotstudien resulterade i en landskapskaraktärsanalys (LKA) med 12 landskapstyper och 26 karaktärsområden.

I pilotstudien har vi också gjort en miljöbedömning gjorts i två karaktärsområden (Bohuskusten och Skara-Varaslätten) där vi visat hur åtgärderna i den senaste långsiktiga nationella och regionala planen (2010–2021) kan bedömas i relation till landskapets karaktärer. Vi konstaterar också att miljöbedömningen blir mycket mer konkret och användbar om man har uttryckt en landskapspolitik – om samhället har formulerat mål för landskapets utveckling.

För att se att kunskaperna från pilotstudien kan vara till nytta i åtgärdsvalsstudier så har metodik och underlag om landskapet testats i åtgärdsvalsstudier för Väg 190 och Kinnekullebanan. Även till den kommande åtgärdsvalsstudien för Västra Stambanan ska ett motsvarande test göras.

Vi har också ställt oss frågan om angreppssättet fungerar som underlag för gestaltningsprogram och testat detta längs E20.