Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Metodiken

En landskapskaraktärsanalys bygger på att många personer med olika kompetens samlar kunskap till en gemensam beskrivning av landskapet: Hur uppfattas det idag? Varför ser det ut som det gör? Vilka karaktärsområden kan vi definiera och vad utmärker dem?

Praktiskt sker det genom en serie workshops och fältresor – så kallade befaringar – där planerare, projektledare, projektörer, natur- och kulturmiljöspecialister, landskapsarkitekter och geotekniker med flera så småningom utvecklar en gemensam förståelse för landskapet.

Analysen är det centrala

När beskrivningen är sammanställd görs själva analysen: Vilka utvecklingstendenser finns? Vad är de olika områdena känsliga för? Vilka förändringar tål de? Vilken potential kan vi se? Och, framför allt: vad vill vi med det här landskapet?

Metodiken anpassas efter sammanhanget – men målet är alltid att hitta de bästa lösningarna ur ett helhetsperspektiv.

En väl utförd landskapskaraktärsanalys gör det också lättare att tidigt involvera dem som bor och verkar i trakten. Särskilt som uppgiften inte måste begränsas till att undvika skada, utan också kan handla om att påtagligt förbättra vissa miljöer.

Snurra som visar metodiken.
Illustration: Tobias Noborn