Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landskapet är arenan – Metodbeskrivning för integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA)

Behovet av kunna utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har ökat. Trafikverket har därför tagit fram en metodbeskrivning för integrerad landskapskaraktärsanalys.

Trafikverket har i dagarna publicerat rapporten "Landskapet är arenan, Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning", Trafikverkets publikation 2017:180. Rapporten finns att ladda hem som pdf-fil eller beställa
i tryckt version via Trafikverkets webbutik.
Landskapet är arenan - Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning (webbutiken)

Transportsystemet har en stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar. För Trafikverket har därför ett helhetsperspektiv på landskapets resurser, värden och förändringsprocesser blivit en alltmer viktig fråga. Behovet av kunna utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har ökat.

Det material som presenteras i metodbeskrivningen är produkten av ett flerårigt forskningsprojekt "Landskap i långsiktig planering" samt flera därtill kopplade utvecklingsprojekt och flera praktiska försök att tillämpa och utvärdera verktyget integrerad landskapskaraktärsanalys, förkortad ILKA.

Flera uppdrag har därefter använt ett integrerat landskapsperspektiv som teoretisk utgångspunkt. Här bör nämnas metod för strategisk miljöbedömning, regeringsuppdraget om Grön infrastruktur samt Trafikverkets interna styrning med riktlinjer för landskapsanpassning. I det pågående och fortsatta arbetet har också ett myndighetsöverskridande projekt (inom ramen för Miljömålsrådet) startats där flera myndigheter prövar verktygets tillämplighet inom respektive sektorer.

Trafikverket har behov av kunniga medarbetare och konsulter som kan förstå och omsätta kunskap om landskapet i planeringsskeden och i projekt. Denna metodbeskrivning är ett av verktygen i en sådan fortbildning.