Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild: Dalboslätten med Knoppefjäll. Illustration: Emily Wade.

Se landskapet som en arena

Landskapet är den arena där allt sker; nya vägar, järnvägar, bostäder, vindkraftsparker och industriområden ska samsas om utrymmet med jordbruk, friluftsliv, djur och växtlighet. En annan typ av förändring äger rum i landskap som människan slutat nyttja.

Traditionellt är samhällsplaneringen splittrad. Varje sektor gör sin bedömning, och det är lätt att missa att en åtgärd som görs inom ett område kan få stora konsekvenser inom ett annat. Sent i processen uppstår konflikter som medför förseningar och kostnader man inte räknat med.

Hållbar utveckling förutsätter helhetssyn

Samtliga myndigheter har ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Det förutsätter att landskapet ses och behandlas som en helhet.