Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landskapsunderlag till åtgärdsvalsstudie Myggenäs korsväg

Detta PM om landskapet kring Myggenäs korsväg i Tjörns kommun ska fungera som ett verktyg för att bedöma behov, potential och åtgärdsförslag i en förenklad åtgärdsvalsstudie.

För att tillämpa hur landskapskaraktärsanalys kan användas i olika typer av åtgärdsvalsstudier, testade projektet att vara ett stöd i projektgruppen för en mindre åtgärdsvalsstudie som drivs enligt ett förenklat förfarande.

Erfarenheterna visar att med en relativt liten insats från expertis inom ekologi, kulturhistoria och landskap kan man identifiera konkreta landskapliga frågor som är viktiga att hantera även om åtgärderna på själva infrastrukturen kan bli små i slutändan. Trots att den regionala landskapskaraktärsanalysen är mycket övergripande och att aktuellt karaktärsområde i detta fall omfattar hela Bohuskusten, är erfarenheten att de generellt beskrivna känsligheterna och potentialerna ger en god ledning till landskapsfrågorna.

Kunskapen behöver komma in tidigt i processen med åtgärdsvalsstudien så att alla inblandade parter förstår landskapsförutsättningarna. Frågorna behöver sedan hållas vid liv genom processen. Någon eller några personer som är särskilt invigda kan behöva stötta och coacha under arbetets gång.