Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vinterlandskapsbild tagen ovanifrån.

Regional landskapskaraktärsanalys utifrån befintliga underlag

Kan befintliga landskapsanalyser byggas på och riktas om så att de blir praktiskt användbara för Trafikverket? Nu finns ett PM med erfarenheter från Västernorrland och Skåne.

I många län/regioner finns regionala landskapsanalyser gjorda för olika syften och med olika metoder. Det kan vara regionala underlag för vindkraft, turismutveckling eller för samhällsplanering allmänt. Ett deluppdrag inom forsknings- och innovationsprojektet Landskap i långsiktig planering (LiLP) har varit att undersöka om befintliga landskapsanalyser kan byggas på och riktas om så att de blir praktiskt användbara för Trafikverkets ändamål, utan att behöva genomföra en hel landskapskaraktärsanalys från grunden. I denna rapport redovisas erfarenheterna av detta deluppdrag.

I fokus står arbetet med att vidareutveckla en befintlig landskapsanalys över Västernorrland, men reflektioner och jämförelser görs även utifrån jämförande studier av en landskapsanalys för Skånes landsbygdsprogram.

Regional landskapskaraktärsanalys utifrån befintliga underlag – erfarenheter från pilotprojekt i Västernorrland och Skåne, Trafikverkets publikation 2015:178 (webbutiken)

Läs gärna även lanskapskaraktäranalysen för Västernorrland som PM:et utgår ifrån:

Landskapskaraktärsanalys för Västernorrland, Trafikverkets publikation 2015:159 (webbutiken)