Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landskap från rapportens framsida.

Landskapskaraktärsanalys för Västernorrland

Kan befintliga landskapsanalyser byggas på och riktas om så att de blir praktiskt användbara för Trafikverkets ändamål? I detta delprojekt har en landskapsanalys för vindkraft kompletterats till att bli en landskapskaraktärsanalys för Västernorrland.

I flera svenska län och regioner finns regionala underlag som beskriver och värderar landskapet på utifrån olika anspråk, till exempel vindkraft eller landsbygdsutveckling. Frågan som ställdes i detta delprojekt var "kan användandet av en befintlig landskapsanalys underlätta och förbilliga arbetet att genomföra en landskapskaraktärsanalys?"

I Västernorrland har länsstyrelsen tidigare tagit fram en modern landskapsanalys för vindkraft som kunde fungera som bas. Länsstyrelsens landskapsanalys kompletterades med de analyser och bedömningar som är relevanta för infrastruktur. Här kan du ta del av landskapskaraktärsanalysen för Västernorrland.

Rapport: Landskapskaraktärsanalys för Västernorrland (webbutiken)