Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Stockholm.

Foto: Lennart Johansson

Stockholm – ramavtal 6

Avtalet för storstadsregionen Stockholm innehåller en utbyggnad av fyra kollektivtrafikobjekt och 30 cykelobjekt till en investeringskostnad om 25,6 miljarder kronor samt att 100 370 bostäder byggs ut fram till år 2035.

Innehåll i korthet

  • Utbyggnad av tunnelbana från Älvsjö till Fridhemsplan med mellanliggande stationer. Den nya tunnelbanan planeras kopplas till röda linjen från Norsborg/Skärholmen vid Aspudden. Objektet beräknas kosta 12,6 miljarder och öppna för trafik år 2034.
  • Utbyggnad av en ny Spårväg syd mellan pendeltågsstationerna i Flemingsberg och Älvsjö med mellanliggande hållplatser. Objektet beräknas kosta 4,2 miljarder och öppna för trafik år 2033.
  • Utbyggnad av Roslagbanan i tunnel från Universitet till City via Odenplan. Förlängningen omfattar två nya stationer vid Odenplan och T-centralen. Objektet beräknas kosta 7,1 miljarder och öppna för trafik år 2037.
  • Utbyggnad av en ny tunnelbanestation i Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden längs den planerade Gula linjen. Objektet beräknas kosta 1,2 miljarder och öppna för trafik år 2023.
  • Utbyggnad av cykelobjekt till en sammanlagd investeringskostnad om 0,48 miljarder. Dessa objekt har en koppling till kollektivtrafikobjekten och ska underlätta ett hållbart resande och öka kollektivtrafiksatsningarnas attraktivitet. De kommuner som har åtagande att bygga ut cykelinfrastrukturen är Huddinge kommun, Stockholms stad och Täby kommun.

Stockholms läns landsting finansierar, utöver investeringarna, även fordon, depåer och depåanslutningar till en beräknad kostnad om 5,1 miljarder.

Kommunerna ansvarar för att uppföra 100 370 bostäder fram till år 2035. Åtagandet kan genomföras genom egen försorg eller genom annan markägare/entreprenör.

Avtalet undertecknades i april 2017 mellan Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge kommun, Solna stad, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun. Samtliga belopp är i januari 2016 års prisnivå.

Uppföljning

Under hela avtalsperioden kommer arbetet att följas upp av en styrelse.

Regeringen har den 27 juni 2019 utsett 2019 Catharina Håkansson Boman till ordförande för samtliga styrelser. Catharina Håkansson Boman efterträder Hans Rode som var utsedd till ordförande från 2014 fram till juni 2019. Trafikverket har fått i uppdrag att bistå med sekretariat.