Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inriktningsunderlag

Den långsiktiga planeringsprocessen inleds med att regeringen ger Trafikverket ett direktiv att ta fram ett inriktningsunderlag. Normalt inleds en ny planeringsprocess vart fjärde år.

1_Inriktningsunderlag.pngHuvudsyftet med inriktningsunderlaget är att ge regeringen ett underlag till en kommande infrastrukturproposition. Inriktningsplaneringen omfattar bedömning av ekonomiska ramar och ger vägledning för prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen.

I inriktningsunderlaget beskrivs möjliga långsiktiga inriktningar för transportsystemets utveckling med övergripande beskrivningar av åtgärder och deras konsekvenser för infrastrukturen och måluppfyllelse. Inriktningsunderlaget tas fram utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv, och fyrstegsprincipen är vägledande.

Underlaget redovisas till regeringen och går samtidigt på extern remiss. Remissynpunkter lämnas till regeringen.

Den 30 oktober 2020 redovisade Trafikverket inriktningsunderlaget för planperioden 2022–-2033/37. Läs mer via sidmenyn till höger.