Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på två godsvagnar.

Foto: Mostphotos.com

Godstransportrådet Skåne & Blekinge

Vi arbetar på regional nivå för att stärka samverkan mellan de olika trafikslagen samt utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter. Genom att låta näringslivet vara med och påverka i ett tidigt skede kan vi fånga in deras olika behov och brister.

Godstransportrådet Skåne & Blekinge var det första godstransportrådet i landet och bildades i slutet av 2002.

Vi arbetar för att ta till vara företagens intressen i regionen när det gäller att hitta de effektivaste godstransportlösningarna. Detta är viktigt att se över eftersom de flesta transportflöden in och ut ur landet går igenom södra Sverige. Många gånger överbelastar dessa transportflöden trafikkapaciteten.

Med näringsliv, trafikverk och branschorganisationer i rådet bygger vi tillsammans broar för att nå våra gemensamma mål.