Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Attitydundersökning om kombitransporter 2012

Dubbelt så många speditörer känner högre miljökrav på sig nu jämfört med 2007. Det framgår av Godstransportrådet Skåne & Blekinges attitydundersökning ”Kombitrafiken – Attityder & Trender 2012”.

Den visar vidare på brister i infrastruktur samt marknadens tro på affärsmöjligheter i att erbjuda kombinerade transporter.

Medvetandet har höjts, men det finns fortfarande mer att göra

Attitydundersökningen är den tredje som görs bland sydsvenska aktörer (tidigare 2007 samt 2009). Den ger vid handen att även om medvetandet höjts hos såväl godstransportköpare som speditörer, så krävs det en hel del åtgärder inom såväl infrastruktur som kommunikation för att göra kombitrafiken till ett attraktiv och reellt alternativ: 

  • 86 procent av speditörerna har högre miljökrav på sig idag, jämfört med endast 50 procent vid undersökningen 2007
  • En klar majoritet av speditörer ser stora affärsmöjligheter i att erbjuda kombinerade transporter
  • 33 procent av godstransportköparna kan tänka sig att betala mer för miljövänliga transporter. Men speditörer tror i låg utsträckning att kunder är villiga att betala extra.

Stort bakslag när CargoNet la ner verksamheten

Kombitrafiken, möjligheten att kombinera olika transportslag, drabbades av ett svårt bakslag när den största operatören, CargoNet, valde att lägga ner sin svenska verksamhet i höstas med slutligt datum den sista mars 2012.

Godstransportrådet Skåne & Blekinge, som under många år arbetat för att öka medvetenheten om och användningen av kombinerade transporter, ser med oro på utvecklingen mot fler lastbilar på vägarna vilket rimmar illa med Sveriges åtaganden inom miljöområdet.