Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Attitydundersökning om kombitransporter 2009

Speditörer är mer positiva till kombinerade transportlösningar än transportköpare. Och inte bara det: attityderna har förbättrats markant sedan 2007. Det visar en attityd-undersökning som det regionala Godstransportrådet Skåne & Blekinge genomfört.

Undersökningen har gjorts i KombiSyd-projektet, Godstransportrådets projekt för att sprida kunskap om, och förbättra attityden till, kombitransporter.

Genom att lyfta fram exempel på kombilösningar där ekonomi, kvalitet och miljöhänsyn vägts in har man velat visa på kombitransporternas potential. Detta genom seminarier, nyhetsbrev, pressmaterial, möten med transportbranschens aktörer och liknande åtgärder.

Till grund för projektet har legat en attitydundersökning som genomfördes under 2007 bland speditörer och transportköpare i Skåne och Blekinge. Den visade att det finns potential för att öka andelen kombitransporter. Undersökningen visade också att inställningen – attityden – till kombitransporter kunde bli bättre.

När en liknande undersökning genomfördes mot slutet av 2009 kunde arbetsgruppen konstatera att arbetet gett resultat. På frågan om framtidsutsikter för olika transportslag svarade 36 procent av de tillfrågade speditörerna ”mycket stora möjligheter” för kombitrafik. Det är en fördubbling jämfört med undersökningen 2007.

Andelen speditörer som var mycket positiva till att använda kombitransporter ökade från 17 till 27 procent.

På frågan om man ser en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombitransporter i framtiden svarade nio av tio speditörer ja. Motsvarande andel 2007 var sju av tio.

Har då den mer positiva synen på kombitransporter resulterat i mer marknadsföring av kombitransporter? Ja, till viss del, visar undersökningen. 2007 svarade sex av tio speditörer att man utan uppmaning från kunden erbjudit kombinerade transportlösningar – 2009 hade andelen ökat till sju av tio.

– Vi saknar i viss utsträckning jämförelsetal för transportköparna men generellt så kan man säga att speditörerna är mer positiva till kombitransporter än transportköparna. Det säger Ann Holm från Trafikverket och medlem i Godstransportrådet Skåne & Blekinge.

– Vi kan också konstatera att speditörerna i större utsträckning uppfattat våra budskap om kombitrafiken. De har blivit mer benägna att se över möjligheten med kombinerade transportlösning. Det gör att vi kommer att fortsätta att stimulera och inspirera intresset för kombinerade transportlösningar, särskilt med fokus på speditörer i Skåne och Blekinge.

Undersökningen genomfördes under december 2009 och omfattade sammanlagt 130 telefonintervjuer med transportköpare och speditörer i Skåne och Blekinge.