Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Findus

Båt och bil är självklara transportsätt för frysta produkter. Men Findus vill gärna utnyttja tåg i större utsträckning och har genomfört långt gångna tester med tåg till och från Europa.

Miljö, klimat och säkerhet är centrala frågor när Findus väljer transportsätt för råvaror och produkter. Det gäller både inköp till Sverige, transporter inom landet och export till koncernens systerföretag.

– Att flytta våra råvaror och produkter från bil till tåg mellan Helsingborg och Boulogne i Frankrike innebär en koldioxidreducering med drygt 53 215 kilo per år, berättar Måns Böös, ansvarig för transporter på Findus.

Man kan också uttrycka det som att Findus sparar 2 661 tropiska träd varje år genom att byta från bil till tåg – bara på denna sträcka. Allt baserat på en volym som annars hade behövt 100 lastbilar.

– Den totala koldioxidbelastningen minskar med 35 procent!
Tillsammans med sina transportörer har Findus lyckats hitta gods i båda riktningarna, både när det gäller Belgien och Frankrike. En analys av testerna ligger till grund för Findus beslut om transporter ska flyttas från bil till tåg.

Tåg används också inom Sverige. Exempelvis vill Coop Sverige av miljöskäl ha alla sina Findus-produkter transporterade på tåg.

Prisat arbete

Findus har vid ett par tillfällen tagit emot QIII´s kvalitetsbevis för sitt arbete inom transport- och miljöområdet. QIII är en icke-kommersiell organisation som ägs gemensamt av LO och NTF, och som bistår och bedömer köpare av tunga transporter.
Motiveringen har varit: ”QIII´s kvalitetsbevis tilldelas verksamheter som ställer krav på hög kvalitet beträffande arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid upphandlingen av tunga transporter. Genom att ställa höga krav bidrar Findus till en långsiktigt hållbar utveckling.”

– Vi jobbar mycket med att kontrollera och följa upp de transportörer vi väljer. Det innebär ofta att vi hjälper dem att utveckla egna miljöpolicys, säger Måns Böös.
Ett krav är att alla förare är utbildade i så kallad Ecodriving, att de lärt sig köra så miljöanpassat som möjligt.

Hållbara båttransporter

En stor del av Findus transporter sker också med båt. Det gäller bland annat all fisk och en del grönsaker. Findus har därför gått med i ”Clean Shipping Project”. Det är ett svenskt initiativ för långsiktigt hållbara båttransporter. Både skeppsrederier och företag med stora transporter via båt är med i projektet.

Båtarna gås igenom och klassas efter ett speciellt ”clean shipping index”. Indexet visar hur mycket man har minskat sin miljöpåverkan. Det kan handla om utsläpp i luft och vatten, användning av kemikalier och typ av bottenfärg på båtarna.
Miljömedvetna kunder som Findus kan sedan välja bästa båttransport mellan exempelvis Sydamerika och Sverige.


Fakta Findus Sverige AB

  • Tredje största enheten inom koncernen Findus Group. 
  • 70 års livsmedelstillverkning i Sverige. 
  • Runt tusen medarbetare, omsätter 2,2 miljarder SEK. 
  • Huvudkontor i Bjuv i Skåne.

www.findus.se