Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Food Tankers

I tankarna på Food Tankers lastbilar finns flytande livsmedel. I denna mobila pipeline transporteras allt från öl till flytande socker. Nu vill Food Tankers lägga över mer transporter på järnväg. Det är ett beslut som handlar om företagets framtid.

Det är den 19 februari när vi träffas på Food Tankers anspråkslösa huvudkontor en bit utanför Karlshamn. Alldeles utanför fönstret mullrar en hjullastare, i färd med att göra rent efter ännu ett snöfall denna vinter. Men företagets VD, Tomas Petterson, låter sig inte bekomma. Livfullt och engagerat berättar han om företaget och deras väldigt speciella typ av transporter.

Och det tar inte lång stund innan man inser att transport av flytande livsmedel är något alldeles extra. Kvalitetskraven är extrema. Renlighet, temperaturhållning och leverans i tid är bara några av de parametrar som måste innehållas. Flytande choklad, socker och vegetabilisk olja måste hållas vid en viss temperatur för att inte stelna. Och eftersom produkterna ofta ska till livs- och läkemedelsindustrier som aldrig stannar, så måste leveranserna komma i tid. Stillestånd kan bli oerhört kostsamma.

Extrema kvalitetskrav

– Ta sockerlösning som exempel, säger Tomas Petterson. Lösningen från sockertillverkaren ska till en producent av glass eller läskedryck. Utmaningen är att sockret ska gå rakt in i slutprodukten, i glassen eller flaskan: ingen filtrering eller extra rening på grund av transporten.
– Vi ska vara som ett hermetiskt slutet rör från A till B, utan någon som helst påverkan på innehållet!

Renlighet är följaktligen A och O för Food Tankers. I Karlshamn finns en specialbyggd diskanläggning där bilar, tankar och utrustning rengörs minutiöst mellan uppdragen. Rutinerna och metoderna gås regelbundet igenom av såväl kunder som kontrollorgan. Och det handlar inte bara om att hålla smuts och bakterier borta. Minsta lilla kontaminering kan förstöra tiotusentals liter av dyrbar råvara. Det innebär till exempel att vissa kunder har krav på vilken last som sist fraktades i tanken.

Företagets kvalitetsrutiner är därefter. Man är certifierade enligt ISO 9001/2000, ISO 14001, ISO 22000 (livsmedelsindustrins certifiering) och klarar dessutom kraven för Koscher. Företaget klarar också kraven enligt ”Good Manufacturing Practice” och är landets första transportföretag som är certifierat enligt både ISO 22000 och GMP-förordningen.

Kombi ett strategiskt val

Food Tankers har viss erfarenhet av kombinerade transportlösningar. Det handlar om så kallat cidervin som transporteras från mellersta Tyskland till Skåne i en kombinerad lastbils-järnvägs-fartygslösning. Volymerna är dock små i förhållande till Food Tankers samlade volymer och nu vill man alltså öka inslaget av kombitrafik. Den första frågan är naturligtvis varför? Det handlar, säger Tomas Petterson, om tre saker: obalans mellan in- och utgående flöden, att långväga transporter är billigare med tåg och fartyg samt miljöskäl.

– För oss så kommer fler bilar med last till Sverige än vad som lämnar landet med last. Av 100 bilar in så går närmare 40 stycken tomma ut. Men vi får bara betalt för körningar med last och det ska täcka kostnaderna för de tomma bilarna; bil, bränsle, förare med mera. Vi kan gå runt på 100/40 men 110/50 slår direkt på marginalen. Lösningen ligger i att sänka kostnaderna för tomtransporterna och där är kombitransport vår möjlighet.

– Det handlar alltså både om sund företagsekonomi och våra strategiska tillväxtmöjligheter. Kombitrafik ger oss möjlighet att växa med fortsatt lönsamhet.

– Sen är det miljöaspekten. Vi kör för livsmedelsbranschen där rena, effektiva transporter är en del av varumärket. Kan vi erbjuda klimatsmarta alternativ blir det i förlängningen ett argument som våra kunder kan använda i sin marknadsföring. Vilket naturligtvis stärker vår konkurrenskraft. 

Komplexa uppdrag - vassa förare

Öl är ett bra exempel på hur komplext ett uppdrag för Food Tankers kan vara. Bland annat kör företaget öl från Tjeckien till Sverige där det tappas på flaska. Vid lastningen i Tjeckien måste tankarna naturligtvis vara absolut rena. Före lastning kolsyresätts tankarna, detta för att skapa ett mottryck som bibehåller ölets kolsyra. Under lastningen måste gasen evakueras efterhand som tankarna fylls och när tankarna är fulla får det inte finnas någon gas kvar. Vid mottagandet i Sverige görs hela proceduren om – men i omvänd ordning.

Kraven i transportkedjan ställer också höga krav på förarna av Food Tankers lastbilar. Nyanställda förare genomgår alltid en fyra veckors lång intern utbildning innan man får börja köra uppdrag. Rutinerade förare uppdaterar regelbundet sina kunskaper genom vidareutbildning. Företaget använder även IT-lösningar som gör att trafikledningen i realtid kan följa individuella fordon och se aktuell position, avvikelser från rutten, körbeteende, bränsleförbrukning med mera. Det möjliggör för kunderna att se sina egna leveranser online. Genom ett IT-baserat planeringssystem behandlas all information om trailers, chaufförer, rutter och produkter för att reducera körsträckor och minimera tomma transporter.

Fem om Food Tankers

Vad?

Företaget säljer, köper och utför transport av flytande, oförpackade livsmedel med Europa som marknad. Utförandet sker med egna tanktrailers; till hälften med egna dragbilar och chaufförer, till hälften med lång-tidskontrakterade åkare.

Var?

Huvudkontor och –anläggning i Karlshamn med dotterbolag i Holland, Ungern och Polen.

Storlek?

Omsättning drygt 220 miljoner kronor och 130 anställda.

Historia?

Grundas 1955 av Evert Olsson som ”Evert Olssons Åkeri”. År 1962 startar man transporter av vegetabilisk olja för Karlshamns AB och tar sedermera namnet Tank & Bulk. Bolaget köps 1990 av Forbus AB och namnändras 1998 till Food Tankers. Företaget säljs 2008 till Imperial Logistics.

Ägare?

Tyska Imperial Logistics International GmbH med 3.000 anställda och en omsättning på 8 miljarder kronor. Moderbolag: sydafrikanska Imperial Holdings med 43 000 anställda och en omsättning på 52 miljarder kronor.

Läs mer om Food Tankers på deras webbplats.
Food Tankers (annan webbplats, öppnas i nytt fönster)