Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Polarbröd

Polarbröd har valt kombinationen lastbil och tåg för transporter av färskfruset bröd från norra till södra Sverige. Ett resultat av en tydlig miljöpolicy där effektivt resursutnyttjande alltid varit en grundsten i företaget.

– Vi jobbar långsiktigt på att få över så mycket som möjligt av våra transporter på kombi, säger logistikchef Jens Hardegård.

Polarbröd AB är ett familjeägt bageri i Norrland. Företaget grundades 1972 och är nu Sveriges tredje största producent av matbröd, med ca 450 anställda. 2008 omsatte företaget ca. 750 miljoner kronor och bakade 39 500 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne.

Företagets viktigaste marknad är den svenska dagligvaruhandeln. Polarbröd har 14 procent av den svenska matbrödsmarknaden och produkterna finns att köpa i hela Sverige. Försäljningen till livsmedelskedjorna sker via Polfärskt, företagets rikstäckande partner för brödförsäljning och distribution. Exporten ökar och under 2008 exporterades ca 13 procent av produktionsvolymen, främst till Frankrike och Norge som är de två största exportländerna.

Från Älvsbyn körs det färskfrysta brödet på lastbil till Luleå där det lyfts över till järnväg. Transporten sker i tempererade containrar där temperaturen hålls mellan -22 och -25 °C under hela resan. Från bagerierna i Bredbyn och Omne, som ligger i Västerbotten, går brödet istället till Timrås godsterminal.

Från Luleå och Timrå går sedan dagliga avgångar med en eller flera brödcontainrar på tåg till Stockholm, Göteborg och Malmö, därifrån vidare med lastbil till bland annat västkusten och Skåne.

Även exportbrödet går vidare med lastbil - men då har det redan färdats över 100 mil på järnväg. Det motsvarar en besparing på 9.000 mil vägtransporter eller 60 långtradare årligen.

– Miljöfrågorna är oerhört väsentliga för oss, berättar Jens Hardegård, logistikchef på Polarbröd. En av våra hörnstenar är att nyttja våra resurser så effektivt som möjligt, med minsta möjliga miljöpåverkan. Det handlar dels om produkternas karaktär – färskt, gott bröd – dels den rena och friska natur där vi verkar. Effektiva transporter och logistik finns därför med i såväl miljömål som miljöpolicy.
 – Vi jobbar systematiskt med våra transportfrågor. Det handlar om att ifrågasätta, jämföra och hitta alternativ. Vår långsiktiga inriktning är klar – vi vill utnyttja kombitransporter närhelst det är möjligt.

Men det inte får ske till vilken kostnad som helst. Ekonomin kommer alltid att påverka valet av transportlösning.
  – Man kan ge olika parametrar olika tyngd i kalkylerna. I vårt fall har vi en lösning som vi kan försvara i ekonomiska termer – och som är riktigt vass när det gäller miljö och kvalitet.

När Jens Hardegård ombeds att peka på förbättringsmöjligheter svarar han ”en större flexibilitet från godsterminalernas sida”.
 – Terminaloperatörerna är alltför stela avseende öppettider, till exempel vid röda dagar. Det gör att vi ibland tvingas till en lastbilslösning – vilket i sin tur kan bli ett bekymmer kapacitetsmässigt.
 – Å andra sidan, avslutar han, är leveransprecisionen i våra kombitransporter mycket god.

Läs mer på Polarbröds webbplats.
Polarbröd (annan webbplats)