Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tetra Pak

Tetra Pak är ett i raden av företag som satsat på kombilösningar. Från företagets tillverkning i Sunne transporteras förpackningsmaterial till ett 50-tal länder. Till två av dessa - Italien och Norge - går kombitransporter.

- Högre leveranssäkerhet och lägre kostnad jämfört med lastbil säger inköparen Björn Lindahl. Han menar att man måste våga utmana traditionella transportupplägg.

Att kalla Tetra Paks verksamhet för omfattande är en smärre underdrift. Företaget tillverkar förpackningsmaterial på ett 40-tal platser runtom i världen och levererar detta till över 150 länder. Bara i Europa har Tetra Pak 13 sådana anläggningar varifrån man kör cirka 35.000 landtransporter årligen.

I värmländska Sunne är det Tetra Pak Packaging Material Sunne AB som försvarar företagets färger på den internationella scenen. Härifrån transporteras förpacknings-material lastat på pall till 50 olika länder. Till två av dessa, Italien och Norge, har Tetra Pak valt en kombilösning.

- Vi kör två transporter i veckan till Italien och en till Norge. För Italien kör vi växelflak med lastbil till Hallsberg, därifrån järnväg till terminal i Italien och sen lastbil sista sträckan till kund, säger Björn Lindahl.

Att just Italien blivit en "populär" destinationsort för kombilösningar förklarar Björn Lindahl med avståndet och att där finns en god infrastruktur i form av omlastnings-terminaler.

Utgångspunkten för Tetra Paks val av transportsätt är att välja det alternativ med lägst miljöbelastning om övriga kundkrav stämmer: ledtid, avgångsdagar, flexibilitet, kapacitet och kostnad.

- Transittiden till Italien är en dag längre med kombialternativet men i gengäld får vi en bättre leveranssäkerhet. Dessutom blir det billigare jämfört med bilfrakt.

Björn Lindahl pekar på det han kallar stabilitet i lösningen. Fluktuationer i bränslepriset påverkar kombilösningen mindre än en renodlad lastbilslösning. Kombipriset påverkas inte heller av vägskattehöjningar, en aktuell fråga i Tyskland.

Björn Lindahls råd till andra som överväger kombitransporter är att börja med en kartläggning av nuvarande transportupplägg - och sen matcha det mot de kundkrav som finns på ledtider, kostnader, kvalitet och flexibilitet.

- Men svälj inte okritiskt alla krav. Ställ kontrollfrågor och utmana det som sägs! Ställ sedan alternativen mot varandra i en presentation: dagens upplägg mot ett kombiupplägg och hur det påverkar miljö, kostnad, ledtid med mera. Se också till att ha en backup-lösning med bilfrakt.

Också i Lund utnyttjar Tetra Pak järnvägen. Fabriken är ansluten med industrispår där järnvägsvagnar dagligen rullar in med pappersrullar från pappersbruken, runt 600 järnvägsvagnar årligen. Även en del utleveranser tar den här vägen, till kunder i Norge och norra Sverige.

- Lägre miljöbelastning, kostnadseffektivt, effektivt för vår produktion och mindre lastbilar i närmiljön, avslutar Björn Lindahl.

Läs mer på Tetra Paks webbplats.
 Tetra Pak (annan webbplats, öppnas i nytt fönster)