Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hög tid att kraftsamla kring kombitrafiken - marknadsstudie

Godstransportrådet Skåne & Blekinge har tagit fram ”Framtiden för Kombi – en marknadsstudie” som presenterades i samband med konferensen ”Kombitransporter – Hinder och möjligheter” den 1 mars på Malmö Börshus.

Den visar på såväl möjligheten som nödvändigheten av gemensamma lösningar inom kombitrafiken men även de hinder som finns på vägen.

Studien som är gjord av Reinhart Teltscher och Lars Börjesson hade som uppdrag att arbeta fram ett förslag på kombitransporter för regionens aktörer inom Skåne och Blekinge att samverka kring. Studien visar även att i huvudsak de operativa verktygen tycks vara på plats för att ge kombitrafiken en knuff framåt. Det finns dock en del hinder.

Många trailers är inte utrustade för kombitrafik

Begränsningar i infrastrukturen medger inte en tillväxt och hämmar därmed kombitrafikens möjligheter att ta marknadsandelar inte minst inrikestrafiken. En övervägande andel trailer är inte utrustade för kombitrafik. Detta gäller inte minst inrikestrafiken.

Med en tämligen modest merkostnad (eventuellt subvention) för nyproduktion och ombyggnad av konventionella trailers skulle emellertid detta problem kunna vara löst inom loppet av 3-5 år.

Ambitionen att följa lastbilens vägsträcka har splittrat kombitrafiken

I en ambition att i görligaste mån följa lastbilens vägsträcka så nära som möjligt har kombitrafiken splittrats till för många relationer med svårigheter att balansera flödena i båda trafikriktningarna och att nå en acceptabel utnyttjandegrad. 

Enskilda operatörer och företag är tveksamma att ta ekonomiska risker som är stora i samband med introduktionen av kombilinjer. Någon samordning av aktörernas godsflöden i ett från början avtalat risktagande förekommer ytterst sällan. Detta leder förr eller senare till olönsamhet (CargoNet)

Järnvägsoperatörerna ser vägtrafiken som största konkurrent

Fortfarande finns attityden inom transportindustrin att betrakta kombitrafik som konkurrent till biltrafiken. Samtidigt betraktar järnvägsoperatörerna vägtrafiken som sin största konkurrent. Här krävs en större samsyn, det vill säga vägtransporterna borde vara och betraktas som främsta kundpotential för järnvägen, medan kombitrafiken på järnväg enbart skall betraktas som ett led i ett i övrigt av vägtrafikens operatörer etablerad transportsystem.

Det är således samspelet mellan dessa transportalternativ som måste främjas i syfte att begränsa de negativa konsekvenser som uppstår med ensidigt konkurrerande. Kombialternativet bör dessutom kunna erbjuda ytterligare ekonomiska mervärden. Miljöargumentet är i regel inte avgörande för kunden.