Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Modern teknik

Godstransportrådet Skåne & Blekinge presenterar en kartläggning av den nya teknik som finns för intermodala transporter.

Nyare vagnsmodeller, som går att lasta utanför traditionella kombiterminaler, gör det möjligt att köra icke lyftbara trailrar på både väg och järnväg.

Trafiksituationen i Sverige kräver en ökad samverkan mellan trafikslagen – vår miljö likaså. Skåne och Blekinge är särskilt hårt belastade. Därför har rådet, genom sitt projekt KombiSyd, satt ljus på den nyare tekniken för intermodala transporter.

– En övervägande del av de trailrar som hanteras i Sverige är inte lyftbara, förklarar Reinhart Teltscher i Godstransportrådet Skåne & Blekinge.

Nationellt och internationellt har tillverkare tagit fram nya lösningar för att konkurrera med traditionell teknik för enhetsgods på järnväg. Den nya tekniken kan lasta lutanför terminaler som hanterar vertikala lyft. Förutsättningen är en plan, fast markyta där dragbil kan komma till.

– Tekniken kan bidra till att tidigarelägga brytpunkten sträcka/kostnad mellan väg och järnväg, fortsätter Reinhart.

Kartläggningen av ny teknik har bland annat legat till grund för en serie speditörsmöten där teknikens möjligheter och hinder diskuterats. Reflektioner och frågetecken kring bland annat terminal, lastvikt och tåglängd tar KombiSyd med sig i sitt fortsatta arbete för att lyfta kombitransporternas möjligheter.