Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg i sommarlandskap.

Godstransportrådet Småland

Vi arbetar på regional nivå för att stärka samverkan mellan de olika trafikslagen samt utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter. Genom att låta näringslivet vara med och påverka i ett tidigt skede kan vi fånga in deras olika behov och brister.

Godstransportrådet Småland arbetar för att påverka och förbättra förutsättningarna för kvalitetssäkra och trafikslagsövergripande godstransporter i Småland.

Rådet fyller flera viktiga funktioner på regional nivå genom att sammanföra de offentliga och privata aktörerna. Rådet ingår i det övergripande nationella nätverket för godstransportråd.

Rådet bildades i oktober 2006  och förebilden för rådet var det tidigare etablerade godstransportrådet i Skåne och Blekinge. Ordförande för rådet är Thomas Carlzon, Landshövding i Kalmar län.

Rådet är en sammanslutning av representanter för transportköpare, transportbranschen, infrastrukturhållare och myndigheter inom transportområdet. Geografiskt täcker Godstransportrådet i Småland in Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.

Godstransportrådet i Småland är pådrivande för att i samverkan skapa förutsättningar för den goda transporten!