Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gröna korridorer

Gröna korridorer stärker logistikbranschens konkurrenskraft och skapar hållbara lösningar i dag och i framtiden.

2007 lanserade EU-kommissionen begreppet "Gröna korridorer" i Freight Logistics Action Plan. Efter det tog Sverige med regeringens Logistikforum i spetsen initiativ till ett brett svenskt engagemang på området. Det var startskottet för en intensiv verksamhet inom området under åren 2008–2010.

Mellan åren 2010 till december 2012 tog arbetet till viss del en ny riktning då regeringen gav Trafikverket, Sjöfartsverket och Vinnova i uppdrag att driva det svenska initiativet vidare. Arbetet kännetecknades av stark samverkan mellan samhället, näringslivet och forskningsvärlden.

Nu när regeringsuppdraget är slut fortsätter de tre verken arbetet med Gröna korridorer och dess beståndsdelar. Sjöfartsverket bidrar inte minst till detta arbete genom det EU-finansierade projektet Mona Lisa. Vinnova har arbetat in konceptet Gröna korridorer i de utlysningar de gör som anknyter till ämnet. Trafikverket är engagerat i fyra EU projekt om Gröna korridorer och arbetar med en ansökan för ett femte projekt. Därutöver arbetar alla tre verk i sina dagliga verksamheter med många projekt, initiativ och uppdrag som relaterar till andemeningen inom Gröna Korridorer. Trafikverket kommer precis som Vinnova att arbeta in konceptet Gröna korridorer i sitt arbete, inledningsvis i nationell plan.

Samverkan kan ge effektiva och hållbara transporter

Transport- och logistiklösningarna är avgörande, inte minst för företag som agerar med Norden som hemmaarena. Effektiva transport- och logistiklösningar är ofta en direkt förutsättning för att företagen ska kunna konkurrera på en internationell marknad. Effekten är också tydlig för de nordiska konsumenterna genom att effektiva transporter påverkar tillgängligheten och priserna för varor. Effektivitet är ett sätt att minska betydelsen av att Sverige har långa avstånd och en stor portion export- och import beroende.

Klimatutmaningen ger nya förutsättningar för godstransporterna. Detta gäller för såväl lokal och regional som global påverkan av allt från buller till växthusgaser. Det kommer att ställas nya krav på att miljöpåverkan ska minska . Eftersom alla trafikslag behövs och är viktiga såväl enskilt som i samverkan finns det all anledning att verka utifrån en sammodalitetsprincip där effekterna av transportrörelserna sätts i centrum.

Gröna korridorer ger samverkan för nya lösningar

De ökande kraven på hållbarhet ger upphov till frågor som berör många olika företag och organisationer. Hur ska vi hantera de ökande klimatkraven? Hur kan företagen, forskningsinstitutionerna och samhällsplanerarna mötas för att gemensamt identifiera problem och behov av nya lösningar? Vad önskar kunderna? Hur kan idéer tas till vara, testas och verkligen nå till dem som har nytta av dem och kan vidareutveckla dem? Hur kan utvecklingen drivas på och beslutsfattare påverkas?

Det är i detta sammanhang Gröna korridorer spelar en aktiv roll, med syfte att erbjuda en plattform för utveckling, samverkan och goda idéer. Utmaningen är stor och den kräver samsyn och samverkan för den framtida miljön och den svenska konkurrenskraften.