Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resor till och från skolan

Av det totala antalet bilresor är ungefär hälften kortare än 5 kilometer. I tätort är i allmänhet runt 80 procent av bilresorna kortare än 3-4 kilometer. Att skjutsa barnen till och från skolan genererar ett stort antal korta resor.

Följderna av att skjutsa barnen till skolan blir dels att de inte får välbehövlig motion, dels att den som skjutsar i de flesta fall fortsätter vidare i bil och genererar ytterligare korta resor.

Dessutom medför den korta bilresan till skolan orenade avgaser och trafiksäkerhetsrisker för de barn som går och cyklar till skolan bredvid vägen. På högre utbildningsnivåer förekommer i stor utsträckning bilpendling bland de studenter som är bosatta på platser nära studieorten.

Detta är resor som i de flesta fall har ersättningsalternativ. Framförallt i tätorter finns stor möjlighet att byta transportsätt, från bil till cykel, promenad eller kollektivtrafik.

Samverkan mellan lärare, elever och föräldrar

Här finns också tillfälle att ge barn och ungdomar bättre möjligheter att själva ta sig till skolan. Det är även betydelsefullt att få igång en dialog mellan lärare, elever och föräldrar om barnens skolvägar och hur man kan förbättra och ändra vanor.

Denna samverkan mellan skola och föräldrar kan åstadkomma tryggare vägar för skolbarn i de lägre åldrarna och vara föredömen för hållbart resande. Bra exempel är projekten "Gå och cykla till skolan" och " Vandrande skolbussar" som har etablerats runt om i landet.

När det rör sig om lite längre avstånd till studieorten är gång och cykel betydelsefulla i kombination med kollektivtrafik eller samåkning i bil. Här är även till exempel fortsatt utveckling av distanskurser över Internet av intresse.