Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

REMM – resfria möten i myndigheter

Sedan 2011 driver Trafikverket projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet ska samordna arbetet inom ett antal myndigheter som regeringen valt ut. Målet är att öka och utveckla resfria möten inom och mellan myndigheterna.

Resfria möten i statlig verksamhet har stor potential att minska miljöbelastningen. Detta slår Regeringen fast i ”IT för en grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010–2015”.

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och E-delegationen vara pådrivande för att öka andelen resfria möten.

Fyra hörnstenar

REMM syftar till att skapa forum för att stötta, driva på och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Följande hörnstenar ligger till grund för projektet:

 • Resfria möten kan bidra till bättre ekonomi, effektivare verksamhet, mer harmoniska medarbetare och minskad miljöpåverkan.
 • För att få ändrade rutiner för möten och resor i en organisation måste man arbeta systematiskt och brett.
 • Resfria möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Organisationens vilja och mognad att öka andelen resfria möten är lika viktig som att tekniken finns. Utan det ena fungerar inte det andra.
 • 10-stegsmetoden för en ökad andel resfria möten är ett utmärkt hjälpmedel.

REMM-aktiviteter

REMM arrangerar regelbundet webbseminarier om resfria möten och skapar olika plattformar för utbyte av erfarenheter och kunskaper.

På en gemensam projektplats kan alla som deltar i REMM medverka utifrån roll, ambition och kompetensområde. Deltagare i REMM som vill bli inbjudna som användare av projektplatsen kan skicka ett mejl till pontus@stormen.nu.

Dialog i mindre nätverk sker genom regelbundna resfria träffar. REMM arrangerar också några seminarier/workshoppar där deltagarna får möjlighet att träffas. Projektet tar även fram ett gemensamt stöd, exempelvis olika lathundar, indikatorer för uppföljning och underlag för upphandling.

Myndigheter som deltar

Myndigheterna som deltar i REMM är

 • Arbetsförmedlingen
 • Bolagsverket
 • CSN
 • Energimyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Jordbruksverket
 • Kammarkollegiet
 • Lantmäteriet
 • MSB
 • Naturvårdsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Riksarkivet
 • Rikspolisstyrelsen
 • Skatteverket
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket