Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Färjetrafik Gotland 2017–2027

Trafikverket har regeringens uppdrag att, inom ramen för de transportpolitiska målen och angivna medelsramar, ingå och ansvara för statens avtal om linjesjöfart till Gotland.

Trafikverkets uppdrag

Trafikverket ska tillförsäkra Gotland en tillfredsställande tillgänglighet, som har sin utgångspunkt i innevånarnas behov av personresor och näringslivets behov av godstransporter, men också skapa förutsättningar för regional utveckling. Trafiken bedrivs mellan Visby och två fastlandshamnar – Nynäshamn och Oskarshamn.

Destination Gotland har uppdraget

Trafikverket och Destination Gotland AB har tecknat ett avtal om färjetrafiken till och från Gotland.Med det nya färjeavtalet för åren 2017-2027 ges en långsiktig och hållbar trafiklösning för resenärernas och näringslivets behov och önskemål. Samtliga upphandlingskrav har uppfyllts och Gotlandstrafiken får ett nytt fartyg med modern och miljövänligare drift. Kontraktsbeloppet uppgår till 498 miljoner kronor per år i fastpris.

Varför upphandlar Trafikverket gotlandstrafiken?

Nödvändig trafik, trafik i den omfattning som krävs för att region Gotland ska anses kunna leva och utvecklas, har inte kommersiell bärkraft. För att uppnå en tillräcklig trafikstandard, kravställer, upphandlar och ersätter svenska staten en operatör för denna trafik. Den upphandlade trafiken ska bedrivas året runt på och enligt de förutsättningar som kommer att framgå av förfrågningsunderlaget.

Trafikverket bedriver en mer aktiv marknadsföring av anbudet än tidigare. Då den svenska och nordiska marknaden är relativt liten för denna typ av upphandling har vi varit aktiva på europeiska "arenor" för båt och färjetrafik, i syfte att skapa intresse för gotlandstrafiken. Vi arbetar för att fler operatörer i Europa ska bli intresserade av att bedriva färjetrafik mellan fastlandet och Gotland.