Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nattåg

Staten upprätthåller sedan 1990-talet nattågstrafik till övre Norrland och Narvik. Trafikverket beslutade i december 2016 att förlänga nuvarande avtal, som löper till slutet av december 2018, med två år.

Staten har sedan 1990-talet genom avtal upprätthållit nattågstrafik till övre Norrland och Narvik. Det nu gällande avtalet löper från den 9 juni 2013 till den 8 december 2018 med option på ytterligare två år. Avtalet gäller trafik mellan Stockholm och Narvik och gäller för två nattåg i varje riktning varje dygn. Tågen kan köras vidare till andra orter, men då på helt kommersiella villkor.

Det är SJ Norrlandståg som driver trafiken och kontraktssumman är på drygt 100 miljoner på år. Avtalet är ett så kallat nettoavtal, det vill säga operatören behåller biljettintäkterna och har därmed ett inbyggt intresse av att resandet ökar. Under avtalstiden ska fem restaurangvagnar renoveras och ett antal vagnar utrustas med rullstolslyft.

För att förbättra punktligheten arbetar Trafikverket och operatören tillsammans med allt från tidtabeller till tågsammansättning. Trafikverket förlänger också mötesplatser på Malmbanan.

Intressenter i Norrland utvecklar resandet

Inför föregående upphandling initierade Trafikverket en samverkansgrupp med syfte att utveckla trafiken och verka för att resandet med tågen ökar. Samverkansgruppen koordineras av Norrbottens handelskammare och består av företrädare för besöksnäringen i norra Sverige. Gruppen har skrivit en avsiktsförklaring som syftar till att samverka och bistå operatören SJ Norrlandståg och Trafikverket med förslag på lösningar/upplägg som bidrar till ökat resande och en allt bättre upplevelse för de resande. De senaste åren har årligen närmare en halv miljon resor gjorts med nattågen på övre Norrland.

Inför nästa avtalsperiod

Inför varje ny avtalsperiod genomför Trafikverket en nattågsutredning. Den senaste nattågsutredningen blev klar 2016.

Nytt uppdrag - nattåg till Jämtland

Trafikverket fick i september 2017 i uppdrag av regeringen att ingå avtal om nattågstrafik till Jämtland under de perioder som trafiken inte körs kommersiellt. Den kommersiella trafiken uppgår till cirka 130 dagar per år vilket innebär att ca 235 dagar är aktuella för upphandling.

Som alltid inför tecknande av trafikavtal genomförs en utredning, i detta fall startade den i september och beräknas vara klar i november 2017.