Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planläggningsprocessen

Planläggningsprocessen är en sammanhållen process, som ser olika ut beroende på om länsstyrelsen bedömer att projektet kan ha en betydande miljöpåverkan, om alternativa lokaliseringar ska utredas eller om tillåtlighetsprövning behövs.

Nuvarande lagstiftning har gällt från den 1 januari 2013.

  • Processen föregås av en förberedande studie, normalt en åtgärdsvalsstudie.
    Läs mer om åtgärdsvalsstudier.
  • Processen börjar alltid med att underlag tas fram och ett inledande samråd sker med dem som förväntas bli berörda.
  • Länsstyrelsen fattar beslut om betydande miljöpåverkan utifrån samrådsunderlaget, se figur nedan.
  • Samråd sker fram till att granskningen börjar, se figur nedan.Innan projektet ska fastställas ska länsstyrelsen yttra sig över projektet.
  • Om länsstyrelsen och Trafikverket är överens kan Trafikverket fastställa projektet, i annat fall är det regeringen som kan göra detta.

Klicka på bilden för att se den i pdf-format.

Åtgärder på befintlig väg eller järnväg som är små och okomplicerade, inte medför mer än marginell ytterligare påverkan på omgivningen och där mark inte behöver tas i anspråk med tvång kan utföras utan formell fysisk planläggning.

Rapporten ”Planläggning av vägar och järnvägar”

Hösten 2013 var ” Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar (TRVÖK)" ute på formell remiss både externt och internt. Resultatet av remissarbetet är rapporten ”Planläggning av vägar och järnvägar”. Rapporten ersätter ”Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar (TRVÖK)" samt ”Anvisning: Miljö i planläggningsprocessen”.

Dokument

Planläggning räknas inom Trafikverket till anläggningsstyrning och på sikt ska dokument tas fram utifrån regelverkspyramidens upplägg. Det innebär att dokument för övergripande krav ska tas fram, liksom krav- och rådsdokument.

Utbildning

Det finns en webbutbildning om planläggningsprocessen. Utbildningen är uppdaterad utifrån rapporten "Planläggning av vägar och järnvägar".