Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg och järnväg syns över grön åker.

Remiss–nytt utpekande av riksintressen 2021

Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagens anläggningar. Den 1 februari skickades materialet på remiss till länsstyrelser och statliga myndigheter.

Remisstiden är nu avslutad

Remissen har genomförts under perioden 1 februari till och med 23 april 2021.

Syftet med remissen är att inhämta synpunkter på om Trafikverkets riksintresseanspråk fungerar som planeringsunderlag för att hantera riksintressen i samhällsplaneringen. Materialet utgörs av förteckning över riksintresseanspråk, generella funktionsbeskrivningar och karta (se nedan).

Utpekandet utgår från nya kriterier, som beslutats under 2020, se dokument nedan:

Riksintressen för trafikslagens anläggningar – sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekande (pdf, 932 kB)

Det nya utpekandet innebär:

  • Större fokus på vägars och järnvägars funktion för det nationella transportsystemet.
  • Bättre systematik i utpekande av framtida och planerade anläggningar.
  • Tydligare fokus på flygplatsernas funktion ur ett systemperspektiv.


Trafikverket ser löpande över sina riksintressen. För vissa anläggningar pågår samtidigt precisering av riksintresse. Då beslut om precisering är fattat kommer den nya avgränsningen att lyftas in i det samlade nationella utpekandet.

Bedömningen är att det nya utpekandet kommer att antas under hösten 2021.

2021-02-10: Rättelser har gjorts i dokumentet ”Förteckning över förändringar jämfört med nuvarande anspråk”, nuvarande dokument ersätter det tidigare i sin helhet.

Remissmottagare

Materialet skickas till länsstyrelser, Boverket och statliga myndigheter. Remisstiden är satt så att den medger att länsstyrelser kan inhämta synpunkter från kommuner, regioner och andra aktörer om de finner det lämpligt. Om annan aktör på egen hand önskar att besvara remissen gör det enligt instruktion nedan.

Besvara remissen

Svaren ska lämnas i bearbetningsbar form enligt svarsmall, och skickas med e-post till Trafikverket. Bifoga svarsmallen i mejlet. Ange diarienummer TRV 2020/131663 samt avsändare i ämnesraden.

Kontakta oss genom e-post på denna sida

Frågor

För frågor rörande remissen, kontakta oss på enheten för Nationell samhällsplanering via e-postformuläret länge upp på fliken "Kontaktuppgifter".