Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Framtida funktioner av riksintresse utan avgränsat markanspråk

Denna förteckning är en del av Trafikverkets remissmaterial om riksintressen. Tabellerna innehåller information om de anläggningar som ligger i ett så tidigt planeringsskede att det ännu inte finns ett beslutat markanspråk.

Järnväg

Namn Län Generell funktionsbeskrivning Åtgärdsbeskrivning
Arlandabanan/Skavstaby–Arlanda/ Stockholm TEN-T övergripande nät, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, Omledningsbana, Station utmed bana av riksintresse, Järnväg som binder samman anläggningar av riksintresse Utbyggnad till dubbelspår samt ny station vid Arlanda stad. Syftar till att förbättra kapacitet och tillgänglighet.
Bergslagsbanan/
Gävle–Forsbacka
Gävle Järnväg som trafikeras av godstrafik, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, Station utmed järnväg av riksintresse. Omdragning i ny sträckning med dubbelspår i syfte att förbättra kapaciteten.
Gränsbanan
Arvika–Lilleström (NO)
Värmland TEN-T stomnät, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, Station utmed bana av riksintresse. Ny järnväg i syfte att förbättra möjligheterna till transporter mellan Stockholm och Oslo samt förbättrad kapacitet i befintligt järnvägsnät.
HH-förbindelsen/
Helsingborg–Helsingör
Skåne Järnväg som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer. Ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (DK) för väg- och järnvägstrafik. Minskar restiden och förbättrar tillgängligheten.
Malmbanan/
Bergfors–Kopparåsen
Norrbotten TEN-T stomnät, Järnväg som trafikeras av godstrafik, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik. Utbyggnad till dubbelspår i syfte att förbättra kapaciteten.
Malmbanan/
Kopparåsen–Vassijaure–Riksgränsen
Norrbotten TEN-T stomnät, Järnväg som trafikeras av godstrafik, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik. Utbyggnad till dubbelspår i syfte att förbättra kapaciteten.

Malmbanan/
Kiruna station samt anslutning


Norrbotten TEN-T stomnät, Järnväg som trafikeras av godstrafik, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, Station utmed järnväg av riksintresse. Järnvägsplan pågår. Flera alternativa lägen för ny station i Kiruna utreds.

Nobelbanan

Värmland, Örebro TEN-T stomnät, Järnväg som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer. Ny järnväg i syfte att förbättra möjligheterna till transporter mellan Stockholm och Oslo samt förbättrad kapacitet i befintligt järnvägsnät.
Ny stambana/
Jönköping–Hässleholm
Skåne
Kronoberg
Jönköping
TEN-T stomnät, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, Station utmed järnväg av riksintresse Ny järnväg i syfte att förbättra kapaciteten i befintligt nät.
Ny stambana/
Jönköping–Borås
Västra Götaland, Jönköping TEN-T stomnät, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, Station utmed järnväg av riksintresse Ny järnväg i syfte att förbättra kapaciteten i befintligt nät.
Ny Stambana/
Jönköping–Linköping

Jänköping, Östergötland

TEN-T stomnät, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, Station utmed järnväg av riksintresse

Ny järnväg i syfte att förbättra kapaciteten i befintligt nät.

Ostkustbanan/
Uppsala–Stockholm länsgräns

Uppsala

TEN-T stomnät, Järnväg som trafikeras av godstrafik, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, Station utmed järnväg av riksintresse.

Fyrspårsutbyggnad med nya stationer i Bergsbrunna och Alsike i syfte att förbättra kapaciteten.

Ådalsbanan/
Veda–Bollstabruk
Västernorrland TEN-T stomnät, Järnväg som trafikeras av godstrafik, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, Omledningsbana, Station utmed järnväg av riksintresse. Ny sträckning i syfte att förbättra kapaciteten.
Västra stambanan/ Järna-Flemingsberg-Älvsjö Stockholm TEN-T stomnät, Järnväg som trafikeras av godstrafik, Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik, Järnväg som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer Behov av framtida utbyggnad mellan Järna-Flemingsberg-Älvsjö i syfte att öka kapaciteten. Flera alternativa spårkorridorer finns.

 

Väg

Namn Län Generell funktionsbeskrivning Åtgärdsbeskrivning
E22 förbi Bergkvara Kalmar Nationella stamvägnätet, Funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter, Funktionellt prioriterat vägnät för långväga persontrafik, Rekommenderad färdväg för farligt gods. Ny sträckning förbi Bergkvara i syfte att korta restiden, öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.
Bengtsaleden/E22 till Verkövägen Blekinge Väg som binder samman anläggningar av riksintresse. Ny anslutning mellan E22 och Verkövägen öster om Karlskrona för ökad framkomlighet till Karlskrona hamn.
HH-förbindelsen/ Helsingborg–Helsingör

Skåne

Väg som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer. Ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (DK) för väg- och järnvägstrafik. Minskar restiden och förbättrar tillgängligheten.

 

Sjöfart

Generellt namn Generell funktionsbeskrivning Åtgärdsbeskrivning
Landort–Norvik TEN-T inre vattenväg Ny farled för att skapa bättre möjligheter för fartyg att ta sig mellan Norvik och Södertälje och vidare in i Mälaren.
Trollhätte kanal/ Göteborg–Karlstad TEN-T inre vattenväg Nya slussar planeras i Trollhätte kanal för att kunna hantera större fartyg mellan Göteborg och hamnarna kring Vänern.
Göteborg–Brofjorden Allmän farled. Farledsåtgärder för förbättrad kapacitet.