Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mast och vindkraftverk - Luftfart

Byggnader och andra föremål som är högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Därför ska en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras vid varje enskild etablering. När master eller vindkraftverk planeras ska man ta kontakt med berörd aktör (LFV, aktuell flygplats, Försvarsmakten). När det gäller fristående luftfartsanläggningar ute i terrängen som inte tillhör en flygplats gör LFV flyghinderanalysen i egenskap av sakägare. När det gäller luftfartsanläggningar som tillhör en flygplats (inflygningshjälpmedel) svarar respektive flygplats för utredningen.

En lokaliseringsbedömning kan beställas hos LFV. Bedömningen gäller om flygtrafikens radioutrustning riskerar att påverkas och i så fall på vilket sätt. En etablering inom en instrumentflygplats MSA-yta, med radien 55 kilometer, är lämplig att använda som indikation på var det kan finnas risk för påverkan på flygplatsen. Vindkraftverk som är placerade inom influensområde för navigationsutrustning för luftfarten kan komma att orsaka störning, och därför måste en noggrann utredning göras i varje enskilt fall.

Senast fyra veckor innan man börjar resa en mast eller ett vindkraftverk behöver en flyghinderanmälan göras till Försvarsmakten. Den som uppför en mast, ett vindkraftverk eller en annan hög byggnad, ansvarar för att byggnadsverket hindermarkeras enligt Transportstyrelsens föreskrift.