Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygtrafik i samhällsplaneringen

Exempel på byggnader och anläggningar som behövs för att flygverksamheten ska fungera är banor, terminaler, hangarer, busshållplatser och parkeringar.

Översiktsplanering Inom översiktsplaneringen är det viktigt att göra avvägningar mellan intressen för utbyggd vindkraft och luftfartens intressen. För kommuner långt från storstadsområdena utgör flygplatsen en viktig nod i den långväga kollektivtrafiken. I översiktsplaneringen är det därför viktigt att undersöka vilka åtgärder som finns i infrastrukturplaner och vilka konsekvenser dessa får för utvecklingen av flygplatsen. Hur kommunikationerna till och från flygplatsen ser ut får konsekvenser för vilken typ av flyg- trafik som är lämplig att hantera. Större flygplatser är i allmänhet även relativt stora arbetsplatsområden. Detta ställer krav på kommunikationer som är anpassade inte bara efter resenärer utan även för anställdas arbetstider.

Detaljplanering

Områden runt flygplatser anges ofta som skyddsområde på grund av bullerstörningarna från flyget. Skyddsområdena kan användas för jord- och skogsbruk. Eventuellt anges också restriktioner mot boende inom skyddsområdena. I detaljplaneringen är det viktigt att ta hänsyn till flygtrafikens koppling till andra färdmedel. Flygplatser som berörs av uppförandet av ett högt objekt, till exempel en vindkraftsanläggning måste delta i prövningsprocessen och samråda med aktuell företrädare för att flygplatsernas intressen ska tas till vara. Därför är det av stor vikt att flygplatserna är uppmärksamma på ärenden som rör höga objekt.