Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbifarter

Många tätorter bygger eller överväger att bygga förbifarter för genomfartstrafiken. Ett alternativ är att bygga genomfarter med annan standard och hastighetsklass.

Förbifarter i utkanten av tätorter syftar till att leda bort långväga trafik för att öka framkomligheten för den trafik som ska passera. Det ska förbättra miljön i tätorten, minska barriärerna och förbättra trafiksäkerheten inom tätorten. I regel innebär det att förbifarten dras fram genom oexploaterade områden i tätortens periferi.

Erfarenheter visar dock att markanvändningen vid nya förbifarter förändras kraftigt genom att det etableras trafikalstrande verksamheter som detaljhandel, service för motorfordon och nya bostadsområden. Därigenom blir förbifarten så småningom en genomfart och en ny barriär i tätorten. Den situation som skulle avhjälpas uppstår på nytt.

Problemen får dessutom större omfattning eftersom förbifarten ökar bilens attraktivitet gentemot andra färdmedel. Förbifarten bidrar till tätortens utglesning, vilket ökar avstånden mellan start- och målpunkter och försämrar förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Förbifarter försämrar också kollektivtrafikens konkurrenskraft tidsmässigt eftersom kollektivtrafiken ofta går via centrum. Därmed blir kollektivtrafiken mindre attraktiv i förhållande till bilen.

Åtgärder för att motverka en sådan utveckling är i första hand att inte bygga förbifarter, utan att bygga en "genomfart" med annan standard och hastighetsklass.

Om en förbifart ändå väljs som åtgärd behöver översiktsplaneringen tillgodose att:

  • den ger stöd åt ett väl fungerande lokalt trafiknät
  • markanvändningen utefter förbifarten regleras
  • förbifarten dras så långt från befintlig bebyggelse att det ger tillräckligt utrymme för tätortens utvidgning inom överskådlig tid
  • så få avfarter och anslutningar som möjligt tillåts, eftersom varje anslutning utgör en komplikation i trafikmiljön.