Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelhjälm och man på cykel med väskor.

Kvalitetskriterier för turist- och rekreationscykelleder

Vi har formulerat tolv kvalitetskriterier för turist- och rekreationscykelleder.

Några av kvalitetskriterierna är beslutsgrundande: förankring, trafiksäkerhet, tillgänglighet och tillstånd.

Viktigt att tänka och av vägledande karaktär men ej beslutsgrundande är: attraktivitet, tillgänglighet med kollektivtrafik, kommunikation och kvalitetssäkring.

Kvalitetskriterier för nationella och regionala leder

Trafikverket har tillsammans med referensgruppen, formulerat tolv kvalitetskriterier för turist- och rekreationscykelleder.

 1. Leden har en utpekad huvudman.
 2. Leden går igenom attraktiva områden.
 3. Leden är trafiksäker (se kartor nedan)
 4. Ledens sträckning är förankrad med berörda kommuner, region (förbunden) och Trafikverksregion och bekräftad i ett avtal mellan dem och ledens huvudman.
 5. Ledens sträckning finns redovisad på karta och på internet.
 6. Det finns avtal med enskilda väghållare (med och utan statsbidrag) där rättigheter och skyldigheter är reglerade.
 7. Ledens lämplighet för olika målgrupper och den period då leden och service är tillgänglig redovisas i informationsmaterial.
 8. Ledens huvudman har en plan och budget för förvaltning, kvalitetssäkring av service, utveckling och marknadsföring, kvalitetssäkring av infrastrukturen och vägvisning.
 9. Leden går att använda på ett komfortabelt sätt under cykelturistsäsongen och är tillgänglig för cyklister med släp.
 10. Information om nationella leder är tillgänglig på flera språk och minst på svenska och engelska.
 11. Övernattningsmöjligheter och matställen bör ligga på ett rimligt avstånd från varandra.
 12. Leden har en rimligt gen sträckning mellan utpekade målpunkter, där leden i sig själv inte utgör attraktionen eller där avståndet mellan övernattningsmöjligheter och matställen är orimligt långt.

Trafiksäkerhet

Ett av de beslutsgrundande kriterierna är trafiksäkerhet. Till stöd för ert arbete finns kartorna nedan. Kartor finns per län som kan underlätta att definiera lämpliga vägar, som kan ingå i en cykelled. Här visas vilka vägar som har lila, röd, gul eller grön standard vid blandtrafik enligt kriterierna.

Det finns kartor framtagna som stöd för att bedöma trafiksäkerheten i ditt län.

OBSERVERA!
Kartorna är uppdaterade december 2017.

Kartor som underlag för kvalitetskriterier

För att bedöma om en väg utan separerad cykelbana är lämplig att ingå i en utpekad cykelled, har vi tagit fram gränsvärden för trafikmängd och hastighetsbegränsning.

Olika standard på olika delsträckor?

För att en led ska accepteras för utmärkning enligt det nya utmärkningssystemet bör den vid ansökningstillfället till övervägande delen uppfylla kraven för grön standard. Dessutom bör huvudmannen ha en plan för hur andelen successivt ska öka.

Den totala längden av röd standard, som får ingå för att knyta ihop leden, kan inte vara mer än tio procent av den totala längden. Den får heller inte vara sammanhängande utan fördelad över flera delsträckor. Röda delar på vägar med hastigheten 80 km/tim måste uppfylla minst gul standard inom fem år från ansökningstillfället.

Det är inte acceptabelt att låta leden ta större omvägar för att undvika sträckor med röd standard om det är uppenbart att cyklisterna inte kommer att följa omvägen.

Trafiksäkerheten behandlas i följande tre rubriker:

 1. trafiksäkerhet på sträckor i tätbebyggt område,
 2. trafiksäkerhet på sträckor utanför tätbebyggt område och
 3. trafiksäkerhet i korsningar.