Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre cyklister cyklar på en grusväg intill skogen.

Ansökan om utmärkning av nationell eller regional cykelturistled

I ett tidigt skede i processen med cykelturistleden ska Trafikverkets berörda region kontaktas. När projektet har kommit så pass långt att en formell ansökan är aktuell skickas ansökan till Trafikverket.

När ansökan inkommit, utses en regional handläggare. Den regionala handläggaren kontrollerar bland annat att trafiksäkerhetskraven uppfylls och lämnar yttrande till referensgruppen. Referensgruppen lämnar en samlad bedömning om förslag till beslut till handläggande region. Den sökande förväntas att delta på ett beredningsmöte för att presentera ansökan. Vid ett positivt beslut, fortsätter arbetet regionalt.

Vilken typ av led – regional eller nationell cykelturistled?

Längdkriterierna är ungefärliga. Man ska även ta hänsyn till andra egenskaper än längd vid klassificering av cykelleder för rekreation och turism.

Typ av led

Ansökningsblankett

Trafikverket tar löpande emot ansökningar om utmärkning. Här hittar du allt som behövs för att söka om utmärkning.

1. Fyll i ansökningsblanketten

2. Registrera din ansökan

Registreringsformulär (gäller inte lokala leder)

3. Skicka in ansökan och bilagor till Trafikverket

Ansökan med bilagor skickas till trafikverket@trafikverket.se