Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledstatus och uppföljning för cykelleder för rekration och turism

Det är viktigt att ledhuvudmannen följer upp kvalitetskriterierna regelbundet och att det pågår ett arbete med att öka andelen som uppfyller grön standard för trafiksäkerhet.

För att bibehålla ledstatusen krävs det att referensgruppen får en regelbunden återrapportering.

En kortfattad skriftlig rapport skickat till trafikverket@trafikverket.se en gång per år, antingen juni/juli eller november/december.

I vissa fall kan även ledhuvudmannen bli inbjuden att presentera det fortlöpande arbetet för referensgruppen.

Rapporten bör minst besvara följande:

  • Trafiksäkerhetsstatusen (eventuella försämringar och arbete med förbättringar)
  • Kvalitetssäkringen (uppfylls fortfarande kvalitetskriterierna?)
  • Hantering av cyklisters synpunkter/klagomål
  • Hur man som cyklist får information om leden, om tillgängligheten, om service etcetera, och kvaliteten på informationen.

Om möjligt uppföljningen av antalet cyklister som cyklar (delar av) leden för rekreation eller turism.