Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn och unga i samhällsplaneringen

Det blir viktigt när det är på riktigt. Barn och ungdomar har tankar och idéer som är värda att ta till vara i samhällsplaneringen. Att barn och unga ska kunna påverka det som berör dem klargörs i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Det är bakgrunden till varför över 1000 barn och unga i sex kommuner arbetade med regeringsuppdraget Barn och unga i samhällsplaneringen under åren 2010–2012. Boverket, Trafikverket och Folkhälsomyndigheten drev uppdraget tillsammans med de sex kommunerna.

Regeringsuppdraget visade att om barnen arbetar i riktiga projekt i skolan så blir planerna bättre. Pedagogerna är en viktig länk mellan planerare och barn i samhällsplaneringen. För barn och unga blev arbetet viktigt eftersom det var på riktigt.

Hur erfarenheterna och metoderna från regeringsuppdraget kan bidra till att stärka barns och ungas rättigheter i den fysiska planeringen sprids nu vidare i kommuner och myndigheter.

Exemplet Pajala

I Pajala tätort har barn och unga involverats i en åtgärdsvalsstudie under 2014. För Trafikverket har det här även varit ett pilotprojekt som syftar till att utveckla metodiken i åtgärdsvalsstudier när det gäller barn och unga.

Resultaten från elevernas arbete har utgjort underlag när förslag till utformning av trafikmiljön har tagits fram.

Sammanställning av elevernas arbete (pajala.se)