Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Publikationer inom projektet Den goda staden

Projektet Den goda staden har gett ut flera publikationer som går att ladda ned digitalt via länkarna nedan. Kontakta Elina Brodén om du vill beställa tryckta exemplar.

Dokument öppnas i nytt fönster.

Rapporter nedan som inte är länkade finns på följande länk:
Lista över publikationer från projektet "Den goda staden" (webbutiken)

Slutrapporter

Så får vi Den Goda Staden (2010) (webbutiken)
Så får vi Den Goda Staden – kortversion (2010) (webbutiken)
En god stadsutveckling – exempel från Uppsala, Norrköping och Jönköping (2010) (webbutiken)
This is how we get The Livable City – engelsk version av Så får vi Den Goda Staden (webbutiken)

Allmänna rapporter

Plattform för Den Goda Staden (pdf-fil, 647 kB)
Samverkande strategier för hållbara transporter och stadsutveckling utomlands (2006) (webbutiken)
En samordnad planering av städer och transportsystem? Slutrapport från utvärderingen av Den Goda Stadens första etapp (2008) (webbutiken)
Nycklar till framgångsrik stadsutveckling (pdf-fil, 4 MB)
Helhetsperspektiv i sikte. Att synliggöra förutsättningar för en samordnad planering. Slutrapport från utvärderingen av projektet Den Goda Staden (2011) (webbutiken)

Stadsmiljö

Stadskärneutveckling – processer och arbetssätt (webbutiken)
Stadsutveckling Jönköping – Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser (pdf-fil, 1,6 MB)
Omvandling Västra Centrum Jönköping (pdf-fil, 2 MB)
Dragarbrunnsgatan – Kvaliteter i stadsbilden och gestaltningsprinciper (pdf-fil, 8 MB)
Funktionsblandade stadskvarter – En idébank för politiker, planerare, fastighetsägare och byggare (2010) (webbutiken)

Trafikplanering

Traffic integration or segregation for the sustainable city – A review of current debate and literature (webbutiken)
Stadsläkning kring trafikleder – Ett delprojekt inom Den Goda Staden, i Uppsala (pdf-fil, 12,7 MB)
Uppsala Workshop - Väg 55 delen Kvarbolund - Berthåga (pdf-fil, 4,1 MB)

Cykel och gång

Trygghetsvandringar, Jönköpings stadskärna (pdf-fil, 636 kB)

Gå och cykla för ökad hälsa (2010) (webbutiken)
Cykelparkering vid resecentrum (2010) (webbutiken)
Erfarenheter av arbetet med cykelparkering vid Uppsala resecentrum (2010) (webbutiken)

Kollektivtrafik

Den Goda Staden och KOLL framåt – Kollektivtrafiken som medel i Den Goda Staden (webbutiken)
Jönköping – Den Goda Kollektivtrafiksstaden (pdf-fil, 1 MB)
Norrköping – Den Goda Kollektivtrafikstaden (pdf-fil, 671 kB)
Uppsala – Den Goda Kollektivtrafikstaden (pdf-fil, 795 kB)
Persontransporter i långa banor – Lätta kollektivtransportsystem med strukturerande effekter (webbutiken)
Spårväg - guide för etablering. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden (webbutiken)
Kollektivtrafik som norm (pdf-fil, 874 kB)

Hållbart resande

Framgångsrikt mobilitetsarbete i kommuner (webbutiken)
Resultat och utvärdering av Smart Trafikant – ett projekt inom hållbart resande (pdf-fil, 1 MB)
Hållbart resande i praktiken (pdf-fil, 839 kB) 

Varudistribution

Varudistribution i staden – exempel på arbetssätt (webbutiken)
Strategisk hantering av varudistribution i tätort – Litteraturstudie (pdf-fil, 1,2 MB)
Strategisk hantering av varudistribution i tätort – Exempel på och effekter av innovativa åtgärder (pdf-fil, 1,2 MB)

Risker och skyddsavstånd

Risk och nytta – kan man väga riskerna med stationsnära byggande mot samhällsnyttan (webbutiken)
Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd (webbutiken)

Ekonomi

Ekonomi, attraktivitet och stadsutveckling (pdf-fil, 722 kB)

Improvement Districts i Sverige? Internationella erfarenheter av ett verktyg för hållbar utveckling (webbutiken)

Planeringsprocessen för infrastruktur

Haffa tidstjuvarna (pdf-fil, 1,4 MB)

Informationstidningar

Den Goda Staden – ett stadsutvecklingsprojekt (2008) (pdf-fil, 1,1 MB)
Den Goda Staden – ett stadsutvecklingsprojekt med människan i centrum (2009) (pdf-fil, 1 MB)