Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transportsnålt samhälle

Med bränslesnålare bilar, effektivare körsätt, ny teknik, sänkta hastighetsgränser och ökad användning av förnybara drivmedel är det möjligt att få ner den svenska fordonsparkens koldioxidutsläpp med runt 30 procent till 2020.

Att minska koldioxidutsläppen genom effektivare körsätt, ny teknik, förnyelsebara drivmedel med mera är alltså inte tillräckligt. Även personbils- och lastbilstrafiken måste minska om klimatmålen ska klaras, och för detta krävs en samhällsplanering för attraktiva och tillgängliga städer där tillgängligheten sker med gång, cykel och kollektivtrafik samtidigt som den egna bilen får en minskad roll som transportmedel. För godstransporter behövs en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart samtidigt som lastbilstransporternas logistik effektiviseras. Denna förändring bidrar även till andra mål, som minskade luftföroreningar, minskat buller och förbättrad hälsa genom ökad fysisk aktivitet.

Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var ska vi bygga nya bostäder, vägar och industri? Hur ska våra städer utvecklas, vilka områden ska vi skydda och hur kan vi bidra till att skapa ett hållbart samhälle? Hur ska kollektivtrafiken med buss och tåg utvecklas så att den bättre kan konkurrera med bilen och flyget? Hur kan vi göra det enklare att cykla eller gå? Hur ska godset transporteras?

Attraktiva och tillgängliga städer med minskat bilberoende

Vägtransportsystemet måste anpassas för minskad trafik, inte för ökad. Det sker genom att

  • vi anpassar tätorter så att de fungerar bättre utan bil genom att öka möjligheten till gång-, cykel- och kollektivtrafik 
  • vi gör kollektivtrafiken mer attraktiv, vilket bland annat handlar om tillförlitlighet, turtäthet, bekvämlighet och snabbhet  
  • det lönar sig att välja andra alternativ än bilen.

Energieffektiva och trafikslagsövergripande godstransporter

Ekonomiska styrmedel

Även om vi gör kollektivtrafik och cykling mer attraktivt genom ett ökat stöd, behövs troligen ändå ekonomiska styrmedel för att få en överflyttning från biltrafik. Det kan handla om höjd koldioxidskatt på bränsle, trängselskatter i fler orter, vägavgifter, förändrat reseavdrag, förändring av skatteregler kring drivmedelsförmån, parkeringsavgifter, parkeringspolicy med mera. Det sistnämnda är även ett exempel på sådant som kan göras lokalt. Även för godstransporter behövs troligen ekonomiska styrmedel för att främja logistiklösningar och överflyttning från väg till järnväg och sjöfart.