Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blommor med frost

Beredskapsplan höst

Hur Trafikverket, järnvägsföretag och entreprenörer samarbetar och förbereder sig för årstidsrelaterade risker och väderförutsättningar sammanställs i beredskapsplaner inför varje årstid.

Nyligen avslutades ett arbete med syfte att vidareutveckla samt göra beredskapsarbetet mer enhetligt. Bland annat betyder det att höstplanen ersätter den tidigare beredskapsplan Spårhalka, men spårhalka finns naturligtvis med som en betydande del i gällande höstplan.

Höstberedskap

Höstberedskap gäller under vecka 37-45. Under hösten finns det större risk att kraftig blåst och stormar förekommer, med ibland stor påverkan i viktiga samhällsfunktioner. Vid hård vind kan tågtrafiken behöva begränsas på sträckor som inte har storm- eller trädsäkrats.

Spårhalka

Spårhalka, även kallat lövhalka, orsakas främst av fallande löv och barr som krossas av tågens hjul. Kvar blir en beläggning som är väldigt hal, särskilt i kombination med fukt och låg temperatur.

Spårhalka är ett problem främst under hösten. Trafikverket arbetar förebyggande med att begränsa effekterna av spårhalka på besvärliga sträckor och platser med återkommande spårhalka.

I förebyggande syfte röjer Trafikverket vegetationen i backar, vid signaler och vid plattformar, för att undvika lövfällning.

Spårhalka går inte att eliminera helt och hållet. Det behövs halkbekämpning av spåren och viktreduceringar av tågen, bra kvalitet på hjul – främst på loken, fungerande sandutrustning på lok och förebyggande sandning i nedförsbackar som tåg i motsatt riktning kan få nytta av. Om möjligt ska banarbeten eller hastighetsnedsättningar undvikas på känsliga platser under spårhalkeperioden.