Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett kollage med snöiga vinterbilder. Till vänster syns två personer i organgea arbetsställ går på väg med snöspadar. Till höger syn två händer som skyfflar snö med en spade.

Beredskapsplan vinter

Nu jobbar vi ännu mer konsekvent och enhetligt med väder- och årstidsberedskapen på järnvägen. Med förbättrat arbetssätt och rutiner som infördes inom Trafikverket, hos järnvägsföretag och entreprenörer under våren 2017.

I dagens järnvägssystem är många aktörer inblandade och vintern ställer särskilda krav på järnvägsanläggningen på olika sätt. Syftet med arbetet och beredskapsplanen är att beskriva hur Trafikverket, entreprenörer och järnvägsföretag arbetar tillsammans med förebyggande åtgärder i hela landet, för att minska årstidsrelaterade störningar under vinterperioden. Fokus är att få samsyn kring vinterberedskapen och hitta gemensamma förbättringsområden.

Vinterberedskapsarbetet startar minst två månader innan själva beredskapsplanen fastställs. Alla berörda aktörer har möjlighet att bidra med material både till planen och efterföljande rapport. Själva beredskapsplanen gäller under vecka 46-11.

Dialog och kommunikation i alla led är avgörande för att kunna reducera störningar uppkomna av vädersituationer. Berörda entreprenörer och järnvägsföretag bjuds alltid in till ett uppstartsmöte inför varje vintersäsong.

Förstärkt beredskap

Vi har förstärkt beredskapen med sju snöröjningsmaskiner samt personal, som ska användas för att hålla strategiska platser trafikerbara. Maskinerna är nationella resurser och kan användas i hela landet.

Följande områden har vi tillsammans identifierat som kritiska för järnvägen under vintertid och är något man lagt resurser på för att komma till rätta med:

  • Vi bevakar vädret kontinuerligt
  • Vi höjer vår beredskap med personal och maskiner om det är oväder på gång
  • Vi har arbetat fram reduceringsplaner så att Underhåll har en chans att hinna röja snö och is från spår och växlar vid stora snöoväder.

Tillsammans blir vi bättre

Det är viktigt att alla informerar varandra om händelser som påverkar de andras verksamheter. Trafikverket har tillsammans med järnvägsföretagen och branschföreningen tågoperatörerna tagit fram tips, råd och information till alla som arbetar operativt med järnvägstrafik.
I broschyren Tillsammans blir vi bättre är exempel på: vinterutrustning till drivfordon, att tänka på när du sandar från ett drivfordon och mycket mer samlat.

Broschyr Tillsammans blir vi bättre: tips till dig som jobbar operativt med järnvägstrafik  

Interaktiv utbildning Snöröjning av spårväxlar

Trafikverket har i samarbete med Järnvägsskolan tagit fram en interaktiv utbildning, Snöröjning av spårväxlar. Den vänder sig till entreprenörer och beskriver bland annat spårväxelns funktion och hur den röjs på olika sätt.

Snöröjning av spårväxlar

Hjulskador

Hjulskador är något som drabbar järnvägen framförallt under hösten och vintern. Följden av en hjulskada orsakar ofta störningar i trafiken. Därför är det viktigt att vi gemensamt arbetar för att minska risken för att hjulskador uppstår och gör allt som går för att mildra konsekvenserna när de har inträffat. I broschyren vi länkar till här nedan berättar vi kort om vanliga hjulskador och deras konsekvenser. Vi ger också råd om hur hjulskador kan förebyggas och om hur avsyningssträckan kan begränsas när en hjulskada väl har inträffat.

Hjulskador