Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Rälsbrott

Rälsbrott är ett allvarligt fel som ökar risken för urspårning. En urspårning får vanligen stora konsekvenser – för Trafikverket, tågföretagen, resenärerna och transportköparna.

Rälsbrott definieras i vårt regelverk som

  • brustna räler: räler som antingen gått av i två eller flera delar eller från vilka brottstycken lossnat så att det i farbanan uppstått en lucka som är längre än 50 mm och djupare än 10 mm
  • räler med sprickor: räler som har en eller flera synliga eller osynliga sprickor, oavsett lokalisering, riktning eller form i rälen, som kan växa till brott
  • skadade räler: räler som varken har brott eller sprickor utan andra fel, i regel på farbanan.

Källa: TDOK 2014:0598 Katalog över rälsfel (tidigare BVH 524.100)

Orsaker till rälsbrott

Rälsbrott orsakas av trafiken, inre spänningar i materialet samt tillverkningsfel. Även kyla kan bidra till rälsbrott, eftersom kylan ökar de inre spänningarna i rälen i ett skarvfritt spår.

Periodisk ultraljudskontroll

Trafikverkets spår ultraljudkontrolleras som en del i att säkerställa säkerheten. Läs mer om kontrollerna

Rapportera rälsbrott

Rapportera alltid rälsbrotten i Ofelia när de upptäcks. Dokumentet "Banöverbyggnad – Rälsbrott – Rapportering" (TDOK 2014:0085) beskriver hur du ska rapportera, se länk i högerkolumnen.

Bifoga alltid rälsbrottsrapporten när du rapporterar rälsbrott, rälsskador och rälssprickor som inte upptäcks via säkerhetsbesiktningar. Rapporten består av en ute- och en innedel som du ska fyllas i och bifoga till Ofeliarapporten.

(Rälsbrottsrapport: se bilaga 1 i TDOK 2014:0085, Excelfil, länk i högerkolumnen.)

Rapporteringen är viktig

Rapporteringen utgör underlag för analys av orsakerna till rälsbrott. Med bättre kunskap om orsakerna kan vi minska antalet rälsbrott, vilket ger färre störningar och ökad säkerhet i våra spår.