Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Branschregistret järnvägsnära tjänster

Branschregistret ger information om leverantörer i Sverige som erbjuder järnvägsnära tjänster. Registret fylls på med jämna mellanrum.

Branschregistret ska hjälpa järnvägsföretag och trafikorganisatörer som bedriver trafik på järnväg att hitta leverantörer av järnvägsnära tjänster. Med järnvägsnära tjänster menas tjänster som erbjuds av andra leverantörer än Trafikverket och som utförs vid stationer, godsterminaler, underhålls- eller järnvägstekniska anläggningar samt är nödvändiga för att utföra tågtrafik. Tjänsterna omfattar inte varor och produkter med undantag av leverans av bränsle samt furnering av mat och dryck.

Leverantören ansvarar för att uppgifterna är riktiga, och har även i alla andra avseenden allt ansvar för uppgifterna.

 Välj önskad kategori för att se leverantörer inom Sverige:

Bemanning
Bevakning och säkerhet
Bränsle
Bygg och underhåll järnväg
Fordon och maskiner
Furnering/mat och dryck
Konsulttjänster
Lastning och lossning
Städning och klottersanering
Transporter
Uppställning och värmeposter
Utbildning
Verkstäder/underhållsanläggningar
Växling och tågbildning 

Gör så här för att anmäla ditt företag:

  • Läs villkoren (under formuläret kan du godkänna villkoren).
  • Fyll i formuläret.
  • Skicka anmälan.

Villkor för anmälan

Är du redan anmäld men vill uppdatera dina kontaktuppgifter, skicka e-post: Uppdatera dina kontaktuppgifter 

Vet du inte vilken region du tillhör? Trafikverket har delat in Sverige i sex regioner. Trafikverkets regioner