Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Branschregistret järnvägsnära tjänster

Branschregistret ger information om leverantörer i Sverige som erbjuder järnvägsnära tjänster.

För ett antal år sedan startade ett arbete inom EU vars syfte var att underlätta för järnvägstransportbranschen att få en översikt över vilka företag som tillhandahåller järnvägsnäratjänster i Europa. Trafikverkets Branschregister har inte utvecklats eller genomgått erforderliga större underhållsinsatser i avvaktan på hur ett internationellt framtida register ska utformas. Under hösten 2018 kan vi räkna med att formerna för hur det kommer att utformas blir klart och fram till dess kommer inga insatser i Trafikverkets nuvarande Branschregister att göras.

Framtida Branschregisters utformning styrs av EU kommissionens genomförandeförordning 2017/2177 som anger vilka tjänster som kommer att beröras samt vilken form informationen kommer att presenteras i. Detta innebär bland annat att framtida branschregistret inte kommer att innefatta företag som erbjuder konsult- och utbildningstjänster samt företag som bygger och underhåller järnväg. Branschregistret i dess nuvarande form kommer att upphöra senast våren 2019.