Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transrail Sweden AB

Transrail Sweden AB erbjuder konsult- och IT-tjänster/produkter avseende hela järnvägssystemet och dess delar (marknad, transporter, trafik, teknik, fordon, drift, underhåll, organisation, ekonomi).

Transrail Sweden AB

Organisationsnummer

556504-0028

Adress

Löfströms Allé 6A
172 66 Sundbyberg

Telefon

08-404 09 90

Telefax

08-404 09 97

Webbplats

www.transrail.se (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Per Leander

E-post

per.leander@transrail.se

Företagsbeskrivning

Transrail är en drivande och engagerad konsult som fokuserar på tjänster med hög kvalitet inom spårtrafikbranschen. Ibland sträcker sig våra uppdrag även till angränsande frågeställningar, t.ex. kollektivtrafiken i dess helhet. Vi arbetar med järnväg, tunnelbana och light-rail/spårväg. Vi upprätthåller och vidareutvecklar en bred system- och helhetssyn avseende de frågeställningar som berör branschen, men arbetar även med detaljfrågor. Vi bedriver egen forskning/utveckling och kunskapsuppbyggnad med uppföljning av trender och aktiviteter inom järnvägssektorn såväl nationellt som på Europanivå.
 
Se hemsidans rubrik "Referenser" för utförligare information om affärsområden och uppdrag. Bland våra uppdragsgivare återfinns alla typer av organisationer inom branschen och dess intressenter.
 
I grunden består Transrail av ett antal seniorkonsulter med lång erfarenhet och med många kontakter inom järnvägsbranschen.  Förutom en egen intern kärna av generalister inom järnväg och har vi etablerat samarbete med andra företag med specialistkompetens. Vi resurssätter inte våra uppdrag a priori med egen personal, utan med bästa kompetens bl.a. från våra samarbetspartners. Oftast tar dock Transrails personal väsentlig del i arbetet med uppdraget. Vi ansvarar alltid för arbetets kvalitet.
 
Transrail har även en verksamhet inom IT-området, där vi utvecklar generella IT-produkter inom järnväg och stödjer med kundspecifika IT-lösningar. Till våra större IT-produkter räknar vi idag CATO, ett system för bl.a. energieffektiv körning av tåg, samt TRMS, ett system för planering och ledning av operatörers trafik och transportresurser. Vi har även system för styrning av fordonsunderhåll.