Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

RailNetEurope

RailNetEurope (RNE) är ett internationellt samarbete mellan infrastrukturförvaltare. Det gemensamma kontoret ligger i Wien.

Ett antal europeiska infrastrukturförvaltare och kapacitetsfördelare bildade 2004 en gemensam organisation, RailNetEurope (RNE), för främjande av internationell järnvägstrafik. Ett gemensamt kontor för samordning (Joint Office) finns i Wien. RNE representerar sina medlemmar i form av en sammanslutning vars mål är att underlätta för internationell trafik på det europeiska järnvägsnätet.

Målsättning

Medlemmarnas målsättning med samarbetet är att ge stöd till järnvägsföretagen för gränsöverskridande trafik och främja utvecklingen av de Europeiska järnvägstransporterna för både gods- och persontrafik. 2011 gav EU ut ett direktiv (2001/14/EG) om bland annat tilldelning av infrastrukturkapacitet som en etapp i att öka den inre marknaden för järnväg som är en grund för detta samarbete. Detta direktiv är i dag inordnat i det nya SERA direktivet 2012/34.

RNE har i dag 35 medlemmar som förvaltar ett nät med ungefär 230 000 kilometer järnväg.

Det gemensamma arbetet

Ett stort arbete har genom åren varit att harmonisera och optimera gemensamma processer och administrativa rutiner. Exempel på sådan är gemensam ansöknings- och tilldelningstider för kapacitetsfördelning av gränsöverskridande tåg, och en gemensam struktur för alla medlemmars Järnvägsnätbeskrivningar.

För att hålla samman detta arbete har man satt upp ett kontor i Wien som koordinerar utvecklingsarbetet mellan medlemmarna.