Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här är ScanMed RFC organiserad

Här kan du läsa om hur ScanMed RFC är organiserad med direktion, styrelse, rådgivande grupper samt fast bemanning och kontaktpersoner.

I direktionen sitter företrädare för medlemsstaternas myndigheter. Direktionen har en övergripande beslutande och förmedlande roll. För Sveriges räkning sitter en representant från Näringsdepartementet.

Styrelse för korridoren

Styrelsen företräds av en representant från varje infrastrukturförvaltare. Beslut i korridoren ska tas enhälligt av styrelsen.

Styrelsen uppgift är att:

 • Utarbeta och förvalta en implementeringsplan som ska finnas på plats senast sex månader innan korridoren tas i bruk.
 • Se över och besluta om investeringsplan som ska läggas fram för beslut av direktionen.
 • Samråda med de sökande.
 • Samordna banarbetsplaner på lång och kort sikt.
 • Utse och inrätta One-Stop-Shop (OSS).
 • Bestämma hur många förplanerade tåglägen som OSS ska förfoga över.
 • Inrätta gemensamma regler för operativ trafikledning, samt anta riktlinjer för störningar.
 • Ta fram gemensamma mål för punktligheten.
 • Ta fram ett informationsdokument för korridoren som ska ha ett visst innehåll specificerat i förordningen.
 • Främja en samsyn av kvalitetskrav för de tåg som körs i korridoren.
 • Inrätta två rådgivande grupper. En för järnvägsföretag och en för Terminaler/Hamnar.
 • Årligen följa upp leveranserna och genomföra en kundnöjdhetsuppföljning

Rådgivande grupper

Styrelsen har inrättat två rådgivande grupper, en för terminaler och en för järnvägsföretag. De har möjlighet att ge synpunkter på de förslag som kan få konsekvenser för dessa företag. Grupperna kan även lämna synpunkter på eget initiativ, som styrelsen ska ta hänsyn till.

Den ena gruppen består av förvaltare och ägare av terminaler i eller i närhet av godskorridoren. Det kan vara ägare av till exempel industrispår, terminaler och hamnar. Den andra gruppen består av järnvägsföretag som är intresserade av att använda korridoren.

Fast bemanning i ScanMed RFC

Styrelsen har tillsatt en fast bemanning för korridoren som består av:

 • Direktör för korridoren
 • Projekt Manager
 • Corridor One-Stop-Shop (C-OSS)

Nationella kontaktpersoner

Varje infrastrukturhållare har utsett en kontaktperson som är ingången till medlemmarna för organisation när man behöver nationella experter för olika arbetsgrupper. Dessa behövs även för årlig uppdatering av korridoren informationsdokument samt konstruktion av förplanerade tåglägen och planering av reservkapacitet i innevarande tågplan.