Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg

Det finns enligt järnvägslagen möjlighet att teckna ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnvägsnätet för en längre period än den ettåriga tågplaneperioden.

Hittills har Trafikverket (eller tidigare Banverket) inte tillämpat sådana ramavtal. Trafikverket har analyserat möjligheten att börja tillämpa ramavtal för infrastrukturkapacitet på järnväg.

Trafikverket föreslår att det i framtiden ska bli möjligt för järnvägsföretag och trafikorganisatörer (auktoriserade sökande) att teckna ramavtal med verket. Ramavtal bör, enligt verkets förslag, genomföras som försök från 2015 och kunna tecknas första gången i större omfattning för perioden 2016 – 20. För att stödja ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av järnvägsnätet kommer verket enligt förslaget endast att teckna ramavtal för trafik som uppfyller vissa villkor.

Därmed kommer det på sikt att finnas en hel palett av olika avtalssituationer som reglerar operatörernas tillgång till spåren; från ad-hoc (snabbt/kort perspektiv), tågplan med successiv tilldelning (uppemot ett års sikt) till det mest långsiktiga, ramavtal (på flera års sikt).

Under sommaren och hösten 2011 var förslaget ute på remiss till 165 olika instanser, branschorganisationer och företag. Remisstiden gick ut den 1 december. Efter fördjupad analys och beaktande av branschens synpunkter och inspel har ett omarbetat upplägg tagits fram.

Tisdagen den 21 augusti 2012 kommer en hearing med branschen, samverkansparter, myndigheter och organisationer att genomföras i syfte att presentera ett uppdaterat upplägg samt föra en dialog med intressenter. Se länk till höger, ny rapport. Synpunkter på rapporten ska vara inlämnad till Trafikverket senast den 17 september.

Anmälan till hearingen, senast den 14 augusti, sker via länk till höger.