Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kapacitetsbegränsningar hösten 2015

Trafikverket bedömer årligen järnvägens kapacitetssituation för gällande tågplan. Grunden för bedömningen är det beräknade kapacitetsutnyttjandet i relation till trafikefterfrågan, med utgångspunkt från järnvägsföretagens ansökningar

Resultaten åskådliggörs på kartan "Kapacitetsbegränsningar hösten 2015" enligt följande:

 Grön – små eller inga begränsningar  

 Gul – medelstora begränsningar

 Röd – stora begränsningar  

 Blå – banor som var avstängda på grund av banarbeten   

Kapacitetssituationen 2015

Allvarliga kapacitetsbegränsningar finns i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Motsvarande gäller för delar av Södra stambanan, Västra stambanan, Norra stambana, Värmlandsbanan, Ostkustbanan, Kust till kustbanan, Ystadsbanan samt Godsstråket genom Bergslagen söder om Hallsberg.

Under 2015 färdigställdes en rad kapacitetshöjande åtgärder som tillför ny kapacitet.

I december 2015 invigdes tunnlarna genom Hallandsåsen på Västkustbanan. Ett enkelspårigt banavsnitt byggdes ut till dubbelspår i något förkortat läge med förbättrade lutningsförhållanden och ökade hastigheter. Detta gav en väsentligt ökad kapacitet genom kortare transporttider för persontåg och godståg samt möjlighet att framföra fler tåg per timme. Vissa avgångar av Pågatåg från Helsingborg till Ängelholm förlängdes till Halmstad. En del av godstrafiken, som tidigare framfördes via Markaryd, leds om via Hallandsås.

Utöver detta färdigställdes en rad kapacitetshöjande infrastrukturåtgärder, som nya stationer, hållplatser, hållställen samt bangårdsutbyggnader, främst i södra Sverige.

I december 2015 invigdes Trelleborgsbanan åter för persontågstrafik. Ny driftplats Östra Grevie samt nya plattformar i Västra Ingelstad, placerade mellan Lockarp och Trelleborg, möjliggjorde utveckling av Pågatågsystemet. Detta även tack vare anpassningen av Trelleborg bangård till Pågatågstrafiken.

Längs godsstråket genom Skåne, mellan Kävlinge och Flädie samt Flädie och Arlöv, infördes nya mellanblocksignaler, som ger möjlighet för tätare tågföljd.

Under året 2015 har effekten av kapacitetshöjande åtgärder på Malmbanan blivit tydliga, tack vare succesiv bangårdsförlängningar såsom i Ripats, Rensjön och Lakaträsk.

Trafikledning och trafikstyrning utgör grundläggande funktioner i all järnvägsverksamhet och är därför en förutsättning för nyttjande av kapacitet. Under 2015 slutfördes utbyte av ställverket i Göteborg.

I december kopplades fjärrstyrning in (så kallat system H) mellan Åstorp och Teckomatorp på godsstråket genom Skåne.

Den totala trafiken på Trafikverkets spåranläggningar har ökat med 0,3 procent mellan 2014 och 2015, mätt i tågkilometer.

Persontrafiken har ökat med 1,8 procent och godstrafiken minskat med 4,1 procent.

Minskningen av godstrafiken har fördelats jämnt över berörda banor.

Utökad snabbtågstrafik på Västra stambanan, mellan Göteborg och Stockholm, innebar ökat kapacitetsutnyttjande mellan Flen och Katrineholm, Katrineholm och Hallsberg samt mellan Falköping och Alingsås.

Förlängd Pågatågtrafik har lett till ökat kapacitetsutnyttjande mellan Kristianstad-Karlshamn längs Blekinge kustbanan.

Utvecklad Krösatågstrafik medförde ökat kapacitetsutnyttjande mellan Emmaboda – Kalmar på Kust till kustbana.

Något utökat persontrafik längs Bergslagsbanan har lett till ökat kapacitetsutnyttjande på sträckan Storvik – Falun.

Något ökat antal tåg gav högre kapacitetsutnyttjande mellan Skavstaby och Arlanda nedre.

Trafiken längs Norra stambanan, mellan Älvsbyn och Bastuträsk, framfördes med fortsatt reducerade hastigheter.

På den dubbelspåriga Västra stambanan fortsatte etappvis utbyte av kontaktledningen. Under våren 2015, mellan Töreboda och Moholm, gällde en långvarig kapacitetsbegränsning i och med enkelspårsdrift med reducerad hastighet.

Överbelastad under året Värmlandsbanan drabbades av stora punktlighetsproblem. Tilldelning av ad hoc kapacitet på sträckorna Laxå – Kristinehamn och Kristinehamn – Charlottenberg har skett i mycket begränsad omfattning under perioden oktober – december 2015.