Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kapacitetsutnyttjande 2015

Kapacitetsutnyttjande beräknas för hela järnvägssystemet uppdelat i linjedelar. Redovisning är sammanställd enligt klassificering av linjedelar i fem klasser enligt tabell 1.

 Tabell 1. Kapacitet på järnväg, indikatorer kapacitetsutnyttjande och trafikvolymer
Järnväg
Nivå av kapacitetsutnyttjande
Storstad Större stråk Övriga viktiga stråk Banor med mindre trafik Banor med ringa eller ingen trafik
Antal linjedelar med respektive nivåer av kapacitetsutnyttjande
81-100 % 9 9 4 0 0
61-80% 6 16 13 5 1
<60% 19 51 56 42 16
Avstängd 0 0 0 1 1
Trafikvolym (miljoner tågkm)
Godstrafik 2,4 16,6 14,0 1,9 0,4
Persontrafik 29,1 48,5 24,8 10,7 0,2

Hur järnvägens kapacitet utnyttjas beror på utformning av infrastrukturen och på intensitet samt fördelning av trafiken. Faktorer som spelar roll är ifall det finns enkelspår eller dubbelspår samt ifall det finns täta eller glesa möjligheter för tåg att mötas på enkelspåret eller förbigå varandra på dubbelspåret. Även hur trafikstyrningssystemet och i synnerhet signalsystemet är utformade har betydelse. Vidare, typer och antalet tåg, deras hastigheter under färd och antalet och varaktighet av uppehåll är av vikt.

Kapacitetsutnyttjande för järnväg beräknas dels för dygnet som helhet, dels för den tvåtimmarsperiod av dygnet då banan är mest trafikerad (s.k. max 2 timmeperiod).

Kapacitetsutnyttjande återspeglar hur stor andel av tiden som banan är belagd med tåg. Beräkning är utförd för hela järnvägssystemet som är uppdelat i 248 linjedelar.

När den konsumerade kapaciteten för en enskild linjedel överskrider 80 procent är känsligheten för störningar hög, medelhastigheten låg och det råder stora problem att finna tid för att underhålla banan. En konsumerad kapacitet inom intervallet 61-80 procent innebär att en avvägning mellan antalet tåg på banan och trafikens krav på kvalitet måste göras. Trafiken är störningskänslig och det är svårt att hitta tid för att underhålla banan. När den konsumerade kapaciteten understiger 60 procent finns det mer utrymme för ytterligare trafik eller tid för underhåll av banan.

Antalet linjedelar som har varit helt avstängda för trafik under minst sex månader på grund av underhåll redovisas som avstängda.

 Tabell 2: Kapacitetsutnyttjande 2014 och 2015, dygnet och max 2 timmar

Järnväg

Nivå av kapcitetsutnyttjande

2015

Dygnet

2014

Dygnet

2015

Maxperiod
2 timmar

2014

Maxperiod
2 timmar

  Antal linjedelar med respektive nivåer
81-100 % 22 22 81 93
61-80 % 45 41 73 61
<=60 % 179 184 92 93
Avstängda 2 1 2 1
Totalt antal linjedelar 248 248 248 248