Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bildkollage: Tåg, perrong, Stockholms central.

Bättre kapacitet – för att frigöra och optimera järnvägens totala kapacitet

Efterfrågan för plats på järnvägen är stor och blir hela tiden större. Vi behöver nyttja spåren bättre för att frigöra och optimera den totala kapaciteten. Genom förändringsinitiativen inom området Bättre kapacitet skapar vi möjligheter för det.

Aldrig tidigare har så många människor och så mycket gods färdats på järnvägen som idag, när nära ett femtiotal tågbolag trafikerar spåren. Det är en tiodubblering på 25 år.

Samtidigt är järnvägssystemet i behov av underhåll och modernisering, åtgärder som behöver också utrymme på spåret. Allt sammantaget finns en stor utmaning att tillgodose alla behov av kapacitet på järnväg.

Smartare användning av järnvägen

I grund och botten handlar Bättre kapacitet om att använda järnvägen på ett smartare sätt. Vi ska underlätta och effektivisera hanteringen av våra tjänster, med förbättrade arbetssätt och verktyg kommer vi att utvecklas tillsammans med branschen. Det ska bli smidigare och snabbare för tågbolag och entreprenörer att hantera sina kapacitetsbehov.

Vi möts i Kapacitetsportalen

Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) är det av förändringsinitiativen inom Bättre kapacitet som utvecklar metod och verktyg. Metoden successiv planering av kapacitet baserar sig på färre avtalspunkter än dagens planering, vilket gör nyttjandet av järnvägen flexiblare och mer optimalt. I slutänden innebär detta bland annat ökad punktlighet. Verktyget för tågbolag och entreprenörer, för att kunna använda successiv planering, är den nya Kapacitetsportalen som blir den samlade plattformen för allt som rör användning av Trafikverkets järnväg.

Förändringsarbetet ska ge nytta för hela järnvägen:

Nyttor
  • Resenären kan i högre grad lita på att komma fram i tid, då ökad tålighet i tidtabellen gör att störningar skapar mindre följdförseningar.
  • Transportköparen får kortare ledtider, större fraktkapacitet och en mer flexibel lösning som underlättar planeringen.
  • Tågbolaget kan effektivisera sin planering och produktion. Spilltid på spåren kommer att reduceras och störningar som drabbar tågtrafiken minskar.
  • Entreprenören får en effektivare hantering av banarbeten och bättre planering för att åtgärda anläggningen.
  • Trafikverket får bättre systemstöd och effektivare arbetssätt.
  • Branschen får en ökad transparens, förbättrad konkurrensneutralitet och enklare ingång för nya aktörer.

Detaljerad information och status för förändringsinitiativen hanteras löpande i de samverkansform med branschen som är avsedda för de här frågorna.